Sinds 2005

Betere ICT, betere bedrijfsprocessen

Blog - Etienne in IT

In deze blogartikelen geef ik wat uitleg en achtergrondinformatie over ICT in organisaties en in de maatschappij. Ik gebruik hierbij de organisatie of de maatschappij als uitgangspunt en niet de IT. Ik kijk naar de wisselwerking tussen, mens, organisatie, maatschappij en IT.

Deze blogs zijn op geen enkele manier een mening of visie van opdrachtgevers, partners, klanten of eventuele werkgevers.

Alles wat hier staat is mijn persoonlijke, en veranderlijke, mening. Ik probeer mijn mening aan te passen indien voortschrijdend inzicht daar aanleiding toe geeft, dus ik ben te betrappen op strijdige meningen. Bent u het met me eens? Of juist niet? Laat het me weten. Ik ben benieuwd naar uw mening.

De artikelen staan in chronologische volgorde met de recentste boven aan.

English

Foto van Etienne Moerman

Etienne Moerman

Een visie op mobiliteit en het IoT - het systeem - deel 2

Wilma wordt door haar mobiel gewekt. Ik ken geen mobiel zonder wekfunctie en ik neem aan dat deze functionaliteit op grote schaal wordt gebruikt. Een routeplanner is ook al bekend. Om Wilma te kunnen laten volstaan met het noemen van tijdstip en plaats van de afspraak moet er een "agent" (een stukje computersoftware komen) dat voor haar na gaat wat de verwachtte wegwerkzaamheden zijn, de verwachtte verkeersdrukte en terugrekent hoe laat ze van huis moet vertrekken. De "agent" vraagt Wilma of de wekker moet worden gezet op de berekende tijd. Hierbij heeft de "agent" rekening gehouden met het bekende "ochtendritueel". Dit "ochtendritueel" kan bekend zijn bij haar mobiel door te registreren dat Wilma de wekker uitzet en met GPS te registreren wanneer Wilma het huis verlaat. De "agent" vraagt Wilma of ze hier iets in wil aanpassen.

Representatie van een zoek-agent

Als Wilma akkoord is met de gemaakte planning dan bestelt de "agent" een zelfrijdende auto om Wilma af te halen en een treinreservering. De treinreservering wordt gemaakt op grond van eerder door Wilma gemaakte instellingen voor gewenste reistijd en prijs bij mogelijke alternatieven. Wilma heeft opgegeven met een luxe auto bij de klant te arriveren. De "agent" zoekt de leveranciers die deze dienst kunnen leveren en laat Wilma uit een aantal mogelijkheden kiezen.

...

Lees verder


Een visie op mobiliteit en het IoT - het systeem - deel 1

De mobiel van Fred zit om zijn oorschelp geklemd. De microfoon is op de schedel bevestigd zodat het via de vibraties van de schedel kan opvangen wat Fred zegt. De luidspreker zit in zijn oor. De mobiel van Fred vangt continu geluiden op, maar doet er pas wat mee als het boven een bepaalde drempelwaarde komt. De drempelwaarde wordt overschreden en met een neuraal netwerk interpreteert de mobiel wat Fred zegt.

Representatie van een neuraal netwerk

De telefoon begrijpt dat de dochter van Fred naar school moet. Razendsnel controleert de telefoon of Pebbles inderdaad de naam is van de dochter van Fred, waar ze op school zit en waar Fred zich nu bevindt. Fred heeft hiervoor een afgeschermd stukje "cloud" waar hij wat eigen gegevens heeft staan. Uitsluitend hij en zijn mobiel hebben hier toegang toe. Zijn mobiel mag sommige gegevens doorgeven als dat nodig is. Fred heeft eerder aangegeven welke gegevens in welke situaties mogen worden doorgegeven.

...

Lees verder


Een visie op mobiliteit en het IoT - de mens

Fred zegt tegen zijn mobiel dat zijn dochtertje Pebbles over 10 minuten naar school gebracht moet worden. Zijn telefoon antwoord dat het druk is onderweg en dat ze over 5 minuten wordt opgehaald zodat ze niet te laat komt. Fred laat de 4-jarige Pebbles snel haar ontbijt opeten en doet haar haar jas en schoenen aan. De auto komt aanrijden, de deur gaat open en een teddybeer begroet Pebbles vanaf een groot scherm en vraagt haar in te stappen.

Digitale afbeelding van een teddybeer

De eerste paar keer vond Pebbles het best eng om in zo'n auto te stappen met alleen een teddybeer op een videoscherm. Haar vader is de eerste paar keer meegegaan en de teddybeer is erg lief, leuk en grappig. Nu vind ze het helemaal niet erg om alleen in de auto naar school te rijden.

De auto rijdt weg, de lange bijna lege straat uit en Fred kijkt hem na. Hij bedenkt dat straten 10 jaar geleden vol stonden met auto's. Sinds bijna iedereen gebruik maakt van zelfrijdende en op afroep beschikbare auto's zijn de straten bijna leeg en kunnen kinderen weer op straat spelen. Slechts enkelen hebben nog zelf een auto, zij zijn blijven steken in het stenen tijdperk.

Op straat spelend meisje

De zelfrijdende auto met Pebbles er in rijdt intussen langs BamBam, een klasgenootje, dat ook wordt opgehaald om naar school gebracht te worden. De auto rijdt met beide kinderen naar school.

...

Lees verder


De beste methode om eisen te vinden? Ethnografie?

In mijn ruim 18-jarige ervaring in de "kantoorautomatisering" heb ik vaak de eisen voor een nieuw systeem, of de eisen voor aanpassing van een bestaand systeem, moeten achterhalen. In gesprekken met opdrachtgevers en gebruikers probeer ik te achterhalen wat deze eisen zijn. Ideaal gezien probeer ik andere belanghebbenden erbij te betrekken.

Reacties

Met interviewtechnieken kun je veel eisen boven water krijgen, maar tijdens interviews ben ik ook wel minder constructieve reacties tegengekomen.

Geen idee voor eisen

Dit lijken over het algemeen gebruikers te zijn die hun werk doen, maar nauwelijks een beeld hebben van wat daarvoor nodig is. Dit speelt vaak als ze een klein stuk van het totale proces uitvoeren en andere de overige onderdelen van het werkproces uitvoeren. Hier kan ook desinteresse spelen.

Bedenkelijk kijkende man met zwevende vraagtekens

...

Lees verder


Democratie is geweldig! Toch?

Ik mag iedere 4 jaar stemmen voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten en de Gemeenteraad. Ik heb dat altijd trouw gedaan. Een enkele keer wisselde ik van partij waarop ik stemde. Ik wist natuurlijk wel dat de partij waarop ik had gestemd af en toe standpunten innam waar ik het niet mee eens was. Indien deze partij in de regering komt dan moeten er bovendien compromissen worden gesloten waar ik niet achter sta.

Letters forming democracy held up by hands.

Stemadvies

Ik besloot eens naar een website te gaan voor een stemadvies. De stellingen die je krijgt voorgelegd zijn vaak simpel, nuance ontbreekt en de antwoordmogelijkheden bevatten geen enkele inbedding in de verdere problematiek. Een stelling is bijvoorbeeld dat Turkije nooit lid mag worden van de EU, maar stel nu dat Turkije vrijwel een kopie is geworden van Nederland. Op grond waarvan zou je dit dan nog willen verbieden? Voor de tweede kamer verkiezingen van 2012 krijg ik bij Kieskompas twee partijen geadviseerd die redelijk overeenkomen met mijn standpunten. In het beste geval komt van de 30 vragen mijn mening in 18 gevallen overeen met het standpunt van de partij die me wordt geadviseerd en in 3 gevallen is mijn mening tegenovergesteld aan het standpunt van die partij. In 9 gevallen is mijn mening of het standpunt van die partij neutraal. In 3 van deze 9 gevallen heb ik een standpunt dat ik wel verwoord wil zien. Bij deze beoordeling heb ik geen rekening gehouden met de onderlinge prioriteiten van de onderwerpen.

This way, that way signs

Wat betekent dit?

In 60% van de gevallen komt mijn mening overeen met die van de best passende geadviseerde partij. In 10% van de gevallen is mijn mening tegengesteld en in nog eens 10% van de gevallen wordt mijn standpunt niet vertegenwoordigd. Ofwel in 20% van de gevallen vertegenwoordigt de partij waarop ik zou moeten stemmen mijn mening niet. Zou ik op een andere partij stemmen dan is dit percentage nog hoger.

In 2011 zijn er bij de tweede kamer 279 wetsvoorstellen ingediend. Als we de eerder genomen 20% hierop kunnen toepassen dan betekent dit er voor 56 wetsvoorstellen een keuze wordt gemaakt waar ik het niet mee eens ben. Dat zijn in de 4 jaar tussen twee verkiezingen meer dan 200 wetsvoorstellen. Daarnaast worden nog begrotingsvoorstellen ingediend.

...

Lees verder


Introductie van de Ultrademocratie

Je hoort wel dat democratie het minst slechte systeem is van alle staatssystemen die zijn uitgeprobeerd. Is dat een aanbeveling? Zo klinkt het niet. Waarom zouden we het daarbij laten? Laten we eens kijken of we dit kunnen verbeteren.

De huidige democratie

In ons democratisch systeem mogen we iedere 4 of 5 jaar stemmen op een vertegenwoordiger van een politieke partij. De betreffende politieke partij heeft een aantal programmapunten die vaak als (vage) doelen kunnen worden opgevat. De gekozen volksvertegenwoordiger dient zich grotendeels te voegen naar de partijdiscipline. Dit betekent dat hij/zij moet stemmen zoals de partij eist. De volksvertegenwoordiger zal echter proberen de partijdiscipline te beïnvloeden.

De gekozen partijen bepalen gezamenlijk welke onderwerpen er worden besproken, welke doelen er worden nagestreefd en de weg om deze doelen te bereiken. Dit doen ze mogelijk samen met de regering. De verwachtte effecten worden over het algemeen bepaald door ambtenaren van departementen, het Centraal Planbureau (CPB) of andere (semi-)overheidsinstanties.

De invloed van de burger is dus uiterst beperkt. Hij/zij kan proberen politici te beïnvloeden, rechtstreeks door lobbywerk of indirect via de publiciteit. Deze vormen van beïnvloeding zijn dan weer weinig transparant. De meeste kiezers hebben echter geen enkele invloed op de te bespreken onderwerpen, hun prioriteit, de na te streven doelen, mogelijke oplossingen en de te verwachten effecten van oplossingen.

Diagram van de invloed van de burger in een democratisch systeem

...

Lees verder


Klantondersteuning en IT-systemen

Een bedrijf kan niet overleven zonder klanten, dat is algemeen bekend. Klanten zijn pas tevreden als hun “probleem” goed en snel is opgelost. Dat “probleem” kan de financiering van een bedrijfsovername zijn, maar ook een modieuze winterjas. Hoe helpen bedrijven deze klanten?

Onderdelen klantondersteuning en gevolgen (Duits-talig)

Klant wordt ondersteund door medewerker

Vroeger was het eerste contact met een bedrijf meestal via een medewerker van het bedrijf. Deze hoorde het verzoek aan en probeerde de klant te helpen. De flexibiliteit en snelheid waren vaak beperkt. Hierdoor werden vaak standaardoplossingen aangeboden. Aan de andere kant was er vaak minder behoefte om al te ver af te wijken van wat gangbaar was. Verder waren er minder bedrijfsprocessen strak in IT-systemen gegoten. Handmatig kon er wel wat worden aangepast.

Klant wordt ondersteund door IT-infrastructuur

...

Lees verder


Waarom een PGB-systeem niet gebouwd door de SVB gaat mislukken

Een deel van de tweede kamer wil dat de PGB betalingen niet meer door de SVB worden gedaan. Het project dat daarvoor nodig is zal echter ook mislukken. Waarom? Lees dat hieronder.

De betaling zelf is niet erg spannend, maar de tweede kamer bedoelt natuurlijk dat ook het ondersteunende systeem door een andere organisatie dan de SVB wordt gebouwd en daar gaat het mis. De gemeenten moeten de uitbetaling gaan doen? En dat moet al in 2018 ingaan? Dit lijken de voorstellen en dat is gedoemd te mislukken.

Briefhoofd van SVB

Waarom moest de huidige PGB-systematiek er komen?

De nieuwe PGB-systematiek moest er komen om controle vooraf te kunnen uitvoeren, dit blijkt uit het antwoord op een kamervraag (vraag 9 binnen deze link).

Met controle vooraf wordt hier het voorkomen van fraude bedoeld. De samenstelling van de hele keten ademt deze sfeer uit en is er op gericht om onterechte uitbetalingen te voorkomen. Heel expliciet staat dit in een audit die al in maart 2014 is opgeleverd aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Dieperliggende oorzaken van de PGB-problematiek

De problemen met het PGB systeem hebben dieper liggende oorzaken. Hieronder bespreek ik deze beknopt.

Lange keten voor PGB aanvraag

...

Lees verder


Goed is goed genoeg?

Softwaresystemen die niet doen wat ze moeten doen kennen we intussen wel, dat kan leiden tot mislukte projecten. Laten we dit echter eens van de andere kant bekijken, een softwaresysteem dat precies doet wat het moet doen en helemaal 100% correct werkt. Geweldig toch? Of niet?

Wijzerplaat met tekst: don't wait for perfection it's time for progress.

De weg naar een correct werkend systeem is duur

Naarmate we verder vorderen bij het bouwen van een softwaresysteem krijgen we in dezelfde tijd (met hetzelfde budget) minder gedaan. Dit komt door de complexiteit die toeneemt tijdens de bouw. Bovendien moet, zeker in Agile methoden, iedere keer worden gecontroleerd of per ongeluk fouten zijn geïntroduceerd.

Als we beginnen met het eerste stukje functionaliteit van een nieuw systeem dan hoeven we geen rekening te houden met dingen die al aanwezig zijn, dus we zijn klaar als het eerste stukje functionaliteit correct werkt.

Komen we bij het tweede stukje functionaliteit dan moeten we om te beginnen zorgen dat dit het eerste stukje niet in de weg zit en verder moet het eventueel correct samenwerken met het eerste stuk. Hebben we het tweede stukje functionaliteit af dan moeten we controleren of het correct werkt. We moeten echter ook controleren of het eerste stukje functionaliteit ook nog steeds correct werkt.

Bij ieder volgend stukje functionaliteit herhaalt dit proces zich ten aanzien van alle eerdere stukjes functionaliteit.

...

Lees verder


Opstellen eisen moeilijk?

Opdrachtgevers en gebruikers hebben vaak moeite met het bepalen van de eisen waaraan een IT-systeem moet voldoen. De ideale man / vrouw beschrijven is (deels) om dezelfde redenen moeilijk. Wat moet de ideale man / vrouw kunnen en doen? Wat moet het ideale IT-systeem kunnen? Ofwel wat zijn de functionele eisen?

De sleutel tot het hart.

Waarom is het opstellen van functionele eisen moeilijk?

Er zijn vele mogelijke eisen die aan de ideale man / vrouw gesteld kunnen worden. Vanwege het ontastbare karakter van software geldt dit ook voor softwaresystemen. Voor tastbare producten geldt dit in mindere mate. De functionele eisen die aan een weg worden gesteld zijn veel duidelijker. Hij moet van A naar B gaan, er moet verkeer over kunnen met bepaalde afmetingen en gewicht en hij moet onder alle weersomstandigheden berijdbaar zijn. Dan zijn er aanvullende eisen als veiligheid en overlastbeperking.

De ideale man of vrouw moet humor hebben, er goed uitzien, intelligent zijn, charmant, verleidelijk, avontuurlijk, betrouwbaar, .....

...

Lees verder


Certificering - de achterkant van de medaille

Ik heb sterk de indruk dat de afgelopen decennia het aantal mogelijk te behalen certificaten explosief is gegroeid. Neem bijvoorbeeld de certificering voor Prince2, deze bestond oorspronkelijk uit Foundation en Practitioner. Tegenwoordig wordt ook de certificering Prince2 Professional en Prince2 Agile aangeboden. Dit geeft meteen een kijk op de oorzaken.

 1. Certificeringsinstituten breiden hun aanbod uit.
 2. Bestaande methoden en technieken worden gecombineerd en als nieuw certificaat aangeboden.
 3. Door exponentiële vooruitgang van de techniek ontstaan snel nieuwe methoden en technieken. Op enig moment wordt daarvoor certificering aangeboden.

Stapel papier met rubber certified stempel.

Gevolgen van verregaande certificeringstrend

Deze verregaande certificeringstrend moet gevolgen hebben. Zowel positieve als negatieve gevolgen breng ik in kaart.

...

Lees verder


Zijn wijzigingen in een project taboe?

Voor een project is een business case opgesteld, een projectplan, financiering en projectmedewerkers zijn geregeld. Dan wordt gevraagd om een wijziging van de projectfunctionaliteit. Wie wordt daar nu blij van?

Moeten we wijzigingen in projectfunctionaliteit weigeren?

Het is vervelend om wijzigingen in projectfunctionaliteit uit te voeren. Deze wijzigingen staan namelijk niet in het oorspronkelijk projectplan en ook niet in de business case. Deze beide documenten moeten mogelijk op de wijziging worden aangepast.

Bovendien liggen er vaak contractafspraken waarin de op te leveren functionaliteit staat beschreven. Hiervan afwijken betekent open breken van het contract of onduidelijkheid over de kosten, de risico's en het acceptatieproces.

Nieuw in te vullen contract

De projectbeheersing wordt moeilijker doordat er onduidelijkheid is ontstaan met betrekking tot de planning en de op te leveren functionaliteit, het risico, de verantwoordelijkheden en het acceptatieproces.

...

Lees verder


Stakeholders (belanghebbenden) hoe ga je er mee om?

Ik bespreek beknopt wat stakeholders (belanghebbenden) zijn, het belang van het betrekken van stakeholders en wat een business analist met stakeholders doet.

Wat bedoelen we met stakeholders (belanghebbenden)?

Letterlijk zou je kunnen zeggen dat dit mensen of organisaties zijn die een belang (stake) hebben in je project (plan, product, organisatie enz.). Dat belang kan financieel zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om

 • het goed kunnen uitvoeren van het eigen werk;
 • het voldoen aan richtlijnen, wetgeving, regelgeving en voorschriften;
 • het goed gebruik kunnen maken van het op te leveren product of softwaresysteem; en
 • het hebben of verwachten van overlast van het project of het op te leveren product of softwaresysteem.

Diagram financieel stakeholder

Het belang van het betrekken van stakeholders

Er zijn diverse redenen waarom in bepaalde situaties bepaalde stakeholders betrokken zouden moeten worden. Zonder compleet te willen zijn noem ik er enkele.

...

Lees verder


Verbeter uw softwareproject - verdeel en heers

De wereld om ons heen wordt steeds complexer. Hieronder geeft ik aan hoe u dit in IT-projecten ziet.

Ik bespreek verder hoe, in het kader van een IT- of softwareproject, het verdeel-en-heers-principe kan worden toegepast. Daarnaast zijn er meer algemene manieren om met complexiteit om te gaan.

Ik besluit met wat je moet beheersen om het verdeel-en-heers-principe in IT-projecten te kunnen toepassen.

Legpuzzle van losse stukjes.

IT-projecten worden complexer

Organisaties gaan samenwerken in ketens en de processen in deze ketens moeten ondersteund worden door IT-systemen. Deze IT-systemen moeten organisatieoverstijgend samenwerken. Dit betekent dat de buitenwereld naar binnen wordt "getrokken" en de IT-systemen groter worden.

De tijd dat een IT-systeem zich beperkte tot een puur administratief systeem ter ondersteuning van een enkel werkproces ligt ver achter ons. Met ERP- en CRM-systemen ontstond een trend om met een enkel systeem meer werkprocessen te ondersteunen. Hiervoor worden meerdere disciplines gecombineerd zoals bijvoorbeeld de financiële, logistieke, inkoop en managementprocessen door een ERP-systeem worden ondersteund. Hierdoor worden de systemen complexer.

...

Lees verder


Waarom wordt de wereld complexer?

De laatste jaren lijkt het aantal complexe projecten en problemen toe te nemen, waardoor het aantal mislukte projecten toeneemt. Aangezien dit laatste ongewenst is kunnen we ons afvragen wat de oorzaak is van de toename in het aantal complexe projecten en problemen. Ik stip hier enkele oorzaken aan.

Een complexe wereld ...

Globalisering zorgt voor meer complexiteit

Vroeger werkte de meeste bedrijven in een enkel land of hooguit in een handjevol landen. Deze bedrijven hadden slechts te maken met de wetgeving van deze landen en met de klantvoorkeuren van deze landen. Het aantal wereldwijd opererende bedrijven neemt echter steeds verder toe.

...

Lees verder


Hoe om te gaan met complexe zaken

Complexiteit is lastig. Waarom is complexiteit lastig? Het maakt begripsvorming moeilijk en daardoor wordt het lastig om te redeneren over oorzaak en gevolgen. Het maakt het moeilijk om de gevolgen van een willekeurige actie in te schatten.

Complexiteit verhoogt dan ook de kans op fouten. De gevolgen hiervan voor complexe projecten laten zich raden. Wat kunnen we doen om complexiteit hanteerbaar te maken?

Complexiteit hanteerbaar maken

Er zijn diverse manieren die kunnen helpen bij het beter hanteerbaar maken van complexiteit. Vaak kunnen meerdere manieren tegelijkertijd worden toegepast, dit is zelfs aan te raden. Ik bespreek hieronder enkele van deze manieren.

Opstellen van modellen om complexiteit te reduceren

Al duizenden jaren wordt geprobeerd de werkelijkheid te begrijpen door het opstellen van modellen. Om deze begripsvorming te ondersteunen wordt in een model slechts een deel van de werkelijkheid beschouwd.

Dit deel moet de, voor de probleemstelling, relevante eigenschappen bevatten. Niet of minder relevante delen worden weggelaten.

Vrouw denkt aan complex schema met pijlen.

...

Lees verder


Bevattingsvermogen van mensen en gevolgen voor complexe zaken

Psychologisch onderzoek van tientallen jaren geleden leidde tot de conclusie dat het werkgeheugen van mensen 7 items (plus of min 2, dus 5 tot 9) kan bevatten.

In een recentere publicatie over de capaciteit van het werkgeheugen wordt aangegeven dat er slechts 3 tot 4 items in het menselijk werkgeheugen passen. Het verschil wordt verklaard door het toepassen van trucs als herhalen en groeperen.

Het is voor mij duidelijk dat deze beperkte capaciteit van het werkgeheugen van de mens invloed heeft op de manier waarop mensen omgaan met complexiteit.

Werkgeheugen gerepresenteerd als 4 post-its

Effect van het werkgeheugen van de mens

In de hierboven genoemde publicatie over het werkgeheugen wordt ook aangegeven dat een groter werkgeheugen samen gaat met een beter probleemoplossend vermogen.

De capaciteit van het werkgeheugen kan worden verbeterd door het toepassen van trucs als herhalen en groeperen en het kan worden getraind. Daarnaast is er een natuurlijke variatie in de capaciteit van het werkgeheugen.

Toch is het (nog) niet mogelijk om de capaciteit van het werkgeheugen bijvoorbeeld met 50% uit te breiden. Verbeteringen zijn beperkt.

...

Lees verder


Verbeter uw softwareproject - communicatie

Ik heb in Verbeter uw softwareproject - managementondersteuning aangegeven dat ik een aantal van de veelvoorkomende redenen voor het mislukken van projecten apart zou behandelen. Ik was dat eerlijk gezegd weer een beetje vergeten. Bij deze wil ik die draad echter weer oppakken.

Ik doe dat met communicatie. Dit is een zeer belangrijke factor in projecten.

Communicatie is zelfs zo belangrijk dat het de onderliggende oorzaak is voor een aantal andere faalfactoren. Ik denk dan ook dat ik nog wel een aantal keren zal terugverwijzen naar dit artikel.

Als u me kent, dan weet u waarschijnlijk dat ik een exacte achtergrond heb. Ik heb mijn wortels in de techniek. U verwacht van mij waarschijnlijk geen betoog voor betere communicatie,

Mijn jarenlange ervaring leert mij echter steeds meer en steeds opnieuw dat alles draait om communicatie.

Projecten mislukken doordat niet goed gecommuniceerd wordt. Maar ook bij bedrijfsprocessen is communicatie belangrijk. Zelfs communicatie van bedrijven richting de buitenwereld is van belang.

Communicatie richting klanten is natuurlijk voor ieder bedrijf essentieel.

Iemand die constant aan het woord is en niet luistert.

Waarbij is communicatie belangrijk?

Communicatie speelt eigenlijk bij bijna alles wat je doet. Of je nu met iemand aan het praten bent, aan het chatten of bellen bent of aan het mailen, een krant, website, memo of adviesrapport leest.

...

Lees verder


Leve mislukte projecten!

Dit klinkt mogelijk een beetje vreemd en u had deze uitspraak waarschijnlijk niet van mij verwacht na mijn artikel 7 redenen voor mislukken van grote (IT) projecten en mijn bespreking van het PGB-project in 7 lessen over projecten uit het PGB / SVB dossier.

Toch bekijk ik mislukte projecten dit keer op een andere manier. De vraag die ik zou willen stellen is of een mislukt altijd zo erg is.

Er bloeit iets moois op de restanten van ...

Wanneer is een project mislukt?

Om te beginnen moeten we onszelf natuurlijk afvragen wanneer een project mislukt is. Het is vrij algemeen geaccepteerd dat een project

 • op tijd moet worden opgeleverd;
 • binnen budget moet blijven; en
 • de gewenste functionaliteit moet leveren.

Het ligt dan ook voor de hand om een project mislukt te noemen als aan minimaal 1 van deze 3 niet wordt voldaan.

Niets positiefs aan mislukt project?

Kan een "mislukt" project dan echt helemaal nooit niets positiefs opleveren? Laten we eens wat voorbeelden bekijken om na te gaan of er echt nooit iets positiefs uit "mislukte" projecten voortkomt.

...

Lees verder


Gezocht VOC medewerker! Welke ondersteuning heeft deze nodig?

In VOC mentaliteit in de organisatie staat beschreven welke kenmerken een organisatie die de VOC mentaliteit nastreeft moet hebben.

Maar hoe ziet een medewerker eruit die geschikt is voor zo'n VOC-organisatie? Het zal duidelijk zijn dat niet iedereen geschikt is om binnen een VOC-organisatie te werken, net zoals niet iedereen geschikt is om binnen een bureaucratische organisatie te werken.

De ideale VOC-medewerker moet in staat zijn om de kenmerken van een VOC-organisatie te kunnen ondersteunen.

Piraat in vol ornaat.

Eigenschappen van een VOC-medewerker

In mijn ogen moet een VOC-medewerker de volgende eigenschappen hebben:

 • proactief zijn Problemen voor zijn en als er toch problemen optreden de oorzaak wegnemen in plaats van uitsluitend de symptomen te bestrijden. Een proactieve organisatie vereist natuurlijk proactieve medewerkers.
 • lef hebben Bij complexe projecten, en ieder ambitieus project is per definitie complex, is het regelmatig nodig om van de gebaande paden af te wijken en om tegen anderen, waaronder hoger geplaatsten, in te gaan. Een ambitieuze organisatie heeft dus medewerkers met lef nodig.

...

Lees verder


VOC mentaliteit in de organisatie

Het is alweer een aantal jaren geleden dat de toenmalig premier Jan Peter Balkenende uitspraken deed waarin hij aangaf dat het in Nederland ontbrak aan de VOC mentaliteit.

Achtersteven van een VOC schip

De werkelijkheid

Nu neem ik aan dat hij niet bedoelde dat we

 • decennialang verliesgevende activiteiten uitvoeren
 • een monopolie optuigen
 • failliet gaan
 • louche praktijken erop nahouden (naar de huidige maatstaven) zoals piraterij, oorlog voeren, belangenverstrengeling en handelen met voorkennis.

Dit was de werkelijkheid van de VOC zoals uitgebreid beschreven op de website van het VOC-Kenniscentrum.

Het beeld

Ik neem aan dat Jan Peter Balkenende meer doelde op het beeld dat iedereen heeft van de VOC.

Mijn beeld daarvan is een organisatie die

 • ambitieus is;
 • ondernemend is;
 • stoutmoedig is; en
 • proactief is.

Welke organisatie wil dit nu niet?

...

Lees verder


Hoe draagt uw IT bij aan uw bedrijfsdoelstellingen?

Hoofddoelstelling

Iedere organisatie heeft minimaal 1 hoofddoelstelling en die doelstelling is zo ongeveer de reden dat de organisatie bestaat. Bij bedrijven gaat het vaak om het behalen van (zoveel mogelijk) winst en bij (semi)-overheidsorganisaties gaat het vaak om het correct uitvoeren van overheidstaken.

Bij non-profit organisaties zijn de doelstellingen diverser, bijvoorbeeld het bevorderen van bewustwording, genereren van publiciteit of het helpen van zoveel mogelijk mensen.

Pijl naar de roos met een persoon die over de pijl loopt

Verdeling in deeldoelstellingen

De hoofddoelstelling wordt vervolgens onderverdeeld in deeldoelstellingen en die worden op hun beurt verder onderverdeeld in deeldoelstellingen. Op deze manier komt een plan naar voren om de hoofddoelstelling te bereiken.

Voorbeeld

Laten we als voorbeeld de hoofddoelstelling nemen om 10% meer winst te maken. Om dit te bereiken wordt ervoor gekozen om 10% meer omzet te genereren en de kosten gelijk te houden.

...

Lees verder


Analyses in de loonaangifteketen

Ik heb in mijn artikel Domweg datamining beschreven tegen welke beperkingen we kunnen oplopen bij het toepassen van datamining. Ik heb daarbij enkele voorbeelden uit de praktijk van de loonaangifteketen gebruikt om de beperkingen te laten zien.

Hierdoor kan de indruk ontstaan dat er binnen de loonaangifteketen bijna helemaal geen mogelijkheden zijn voor datamining en analyse. Dat is natuurlijk niet waar.

What? Where? Who? When? Why? How?

Ik wil in dit artikel laten zien wat er binnen de loonaangifteketen wel kan. Veel van wat er kan wordt ook inderdaad toegepast.

Fraudeopsporing

Een toepassing van datamining die al binnen de loonaangifteketen wordt toegepast is fraudeopsporing.

...

Lees verder


Domweg datamining?

(On)mogelijkheden van datamining (in de loonaangifteketen)

Het verhaal dat ik hier ga vertellen is niet beperkt tot de loonaangifteketen, het geldt algemeen voor datamining en andere data science technieken. Ik beperk me hier echter tot de loonaangifteketen omdat ik me hiervan de meest sprekende voorbeelden voor de geest kan halen.

Ik begin hier eerst met beknopte achtergrond informatie die nodig kan zijn voor de begripvorming.

De polisadministratie is een grote vergaarbak van alle loonaangiftegegevens die de afgelopen jaren over werknemers, uitkerings- en pensioengerechtigden zijn binnengekomen, zie Wat is de loonaangifteketen?. Je zou denken dat dit een prachtige gegevensbak is voor datamining.

Deels is dat zo, maar met datamining is het net als met de meeste andere zaken, je moet er goed bij blijven nadenken.

Brett vor kopf.

Mogelijkheden van datamining

Je kunt op deze bak gegevens leuke vraagstellingen loslaten en met datamining oplossen. Is er bijvoorbeeld een significant verschil in beloning tussen mannen en vrouwen? En hoe zit dat als je leeftijd erbij betrekt? Of nationaliteit? Zijn er bepaalde postcodegebieden waar veel minder of veel meer wordt verdiend dan gemiddeld? Neemt de beroepsbevolking toe, en het aantal pensioengerechtigden? Passen uitzendbureaus de fase-indeling goed toe? En hoe zit het met de toepassing van hoge/lage premiepercentages in bijvoorbeeld de horeca?

...

Lees verder


7 lessen over projecten uit het PGB / SVB dossier

Ik zag recent op het Journaal en EenVandaag een item over de perikelen rond het PGB systeem van de Sociale Verzekeringsbank. Er werden een aantal dingen genoemd die het mogelijk maken een globale analyse te maken van de problematiek.

Briefhoofd van SVB

Hoewel ik recent in het artikel 7 redenen voor mislukken van grote (IT) projecten soortgelijke problematiek heb besproken kan ik het toch niet laten om het PGB dossier te analyseren. Dit levert een mooi praktijkvoorbeeld gebaseerd op publiek beschikbare informatie.

Ik ben zelf op geen enkele manier betrokken bij dit dossier en ik ben dat ook nooit geweest. De enige informatie die ik heb meegekregen is wat in de openbaarheid is gekomen, maar het beeld lijkt me redelijk duidelijk. Omdat ik geen informatie uit eerste hand heb hoop ik op reacties van direct betrokkenen die onderstaand beeld kunnen bevestigen, ontkennen of verfijnen. Reacties mogen anoniem, telefonisch (06-12926557) of per e-mail naar web@abits-it.eu. Ik plaats zo verkregen informatie niet of slechts met uw toestemming.

Op grond van de Journaal-aflevering en de EenVandaag aflevering kunnen we volgens mij de volgende lessen trekken.

1. Neem critici altijd serieus

In dit dossier hebben blijkbaar diverse mensen gewaarschuwd dat de invoering mogelijk niet haalbaar was. Ik hoorde Wouter Bos zeggen dat er ook mensen waren die vertelden dat het wel kon. Ja, dat verbaast me niet.

...

Lees verder


Loonaangifte complex?

Arme salarisadministrateur!

Arme salarisadministrateur, is dat niet een beetje overdreven zult u misschien denken. In mijn ogen niet, en ook ontwikkelaars van loonaangiftepakketten en belastinginspecteurs benijd ik niet. Eigenlijk heeft iedereen die binnen de (ruim gedefinieerde) loonaangifteketen inhoudelijk bezig is een lastige klus.

Genoeg cliffhanger. Waarom benijd ik ze niet? Dat komt door de complexiteit van het loonaanfgiftebericht. Deze complexiteit maakt het moeilijk om het goed te doen. Waarom dat is kunt u lezen in Bevattingsvermogen van mensen en gevolgen voor complexe zaken.

U kunt een indruk van de complexiteit krijgen door naar onderstaand plaatje te kijken.

Grafische weergave van de relaties tussen gegevenselementen van het loonaangiftebericht
De interne relaties tussen een aantal gegevenselementen uit het loonaangiftebericht

Wat stelt het voor?

In de figuur staan een aantal van de gegevenselementen uit de loonaangifte en de, gepubliceerde en niet gepubliceerde, relaties tussen gegevenselementen. Het bevat niet alle mogelijke relaties!

...

Lees verder


7 redenen voor mislukken van grote (IT) projecten

We zien in de media regelmatig berichten over grote (IT) projecten die mislukken. Groot gaat in dit geval niet zozeer om de absolute grootte van het project, maar om de grootte ten opzichte van de organisatie.

Mislukken houdt dan voornamelijk in dat het budget of de opleverdatum ernstig wordt overschreden. We kennen de voorbeelden; de Betuwelijn, het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier), de Noord-Zuid-lijn, werk.nl (een website van het UWV) en nu weer een groot ERP-project bij defensie.

Hoe komt dit toch?

Hieronder enkele oorzaken die een rol kunnen spelen bij het mislukken van grote (ICT) projecten.

Project down the drain.

1. Prestige

Bij veel projecten is er iemand die (bijna) alleen kan beslissen over het wel of niet doorgaan van het project. Soms wordt de uitvoering van het project een prestigekwestie.

Daardoor wordt er niet meer goed nagedacht. Er worden onrealistische aannames gedaan en kritische geluiden worden genegeerd of de kop ingedrukt, alles moet wijken voor het project. Denk hierbij aan de Kanaaltunnel waar geen economische onderbouwing voor was.

2. Complexiteit

Grote projecten zijn complex en uniek. Dit betekent ten eerste dat de volle omvang en alle benodigde details niet bekend zijn bij aanvang van het project, terwijl dat wel het moment is dat er schattingen moeten liggen voor de kosten en de doorlooptijd. Weten waarom de complexiteit niet duidelijk is?

...

Lees verder


Wat is de loonaangifteketen?

Dit is geen gedetailleerde beschrijving van alle aspecten van de loonaangifteketen, daarvoor verwijs ik naar de officiële website van de loonaangifteketen.

Zie deze post meer als een soort loonaangifteketen voor dummies waarin enkele aspecten worden uitgelegd.

Waar gaat het om?

Het gaat om een pensioen, een uitkering of loon. Krijg je van een organisatie een pensioen-, uitkerings- of loonbetaling dan moet die organisatie daar meestal belasting (een soort voorbelasting op de inkomstenbelasting) en premies voor de sociale verzekeringen inhouden.

Gezamenlijk wordt dit de loonheffing of loonheffingen genoemd. Om deze betaling te verantwoorden moet de organisatie gegevens over de eigen organisatie doorgeven, gegevens over degene die de betaling krijgt en over de betaling en de erover ingehouden belasting en premies voor de sociale verzekeringen.

Wat doet de organisatie met het ingehouden geld?

Het ingehouden geld moet de uitbetalende organisatie, ongeveer binnen een maand, afdragen aan de belastingdienst.

De belastingdienst verdeeld de premies voor de sociale verzekeringen verder naar organisaties die de sociale verzekeringswetten uitvoeren. Dit zijn de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en het Zorginstituut Nederland.

De voorheffing op de inkomstenbelasting gaat naar het ministerie van financiën. De inkomstenbelasting die u later, meestal het jaar erna, moet bijbetalen of terugkrijgt wordt hier weer mee verrekend.

...

Lees verder


Betere loonaangiftegegevens goed voor Nederland

Het is u waarschijnlijk bekend dat de eigenaren van, het publieke deel, van de loonaangifteketen het CBS, het UWV en de belastingdienst zijn. Het CBS gebruikt de gegevens uit de loonaangifteketen om er statistieken mee te maken op grond waarvan de regering besluiten neemt over de economie en het sociale stelsel van Nederland. Dit is essentieel om verantwoord besluiten over de toekomst van Nederland te kunnen nemen. Bedrijven en particulieren kunnen ook gebuik maken van deze statistieken.

Het UWV gebruikt de gegevens voor het bepalen van recht, hoogte en duur van onder andere de ziektewets-, arbeidsongeschiktheids-, werkloosheidsuitkering voor (ex-)werknemers. Dit is een belangrijke bijdrage aan de bestaanszekerheid van burgers.

Tenslotte heft de belastingdienst de diverse premies voor de werknemers- en volksverzekeringen en voor de loonheffing (de voorheffing voor de inkomstenbelasting).

Ik zou de loonheffingsketen echter breder willen definiëren door hierin ook op te nemen de ministeries van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; de inhoudingsplichtigen (werkgevers, uitkeringsinstanties, pensioenfondsen en (levens)verzekeraars; intermediairs (accountants, salarisservicebureaus, etc.); de werknemers, uitkerings- en pensioengerechtigden; softwareontwikkelaars (die ontwikkelen de pakketten voor de salarisadministratie en de loonaangifte); en andere afnemers van de gegevens waaronder SVB, pensioenfondsen, gerechtsdeurwaarders, etcetera. Al deze partijen hebben belang bij juiste en duidelijke gegevens om hun werk goed te kunnen uitvoeren.

De laatste 2 jaar zijn uitgebreide analyses uitgevoerd waaruit we kunnen concluderen dat een aanzienlijk deel van de gegevens strijdige uitspraken bevatten waardoor gebruikers van de gegevens niet weten welke situatie van toepassing is. Het is dan ook van belang om actie te ondernemen om de kwaliteit van de loonaangiftegegevens te verbeteren.

Tijd om te verbeteren.

Wie kunnen de kwaliteit verbeteren?

Wat kunnen de verschillende onderdelen van de loonaangifteketen nu doen om de kwaliteit van de loonaangiftegegevens beter bruikbaar te maken?

...

Lees verder


Verbeter uw softwareproject - managementondersteuning

Er zijn de afgelopen decennia al vele studies uitgevoerd naar de redenen dat (software)projecten falen, in de jaren 80 is de projectmanagementmethode Prince2 hieruit ontstaan. In deze studies zijn diverse belangrijke faalfactoren geïdentificeerd, zie ook mijn artikel over het mislukken van grote projecten. Ik zal proberen om een aantal van de vaak voorkomende redenen ieder apart in een artikel te behandelen. In dit artikel bespreek ik het gebrek aan ondersteuning van en door het management van de opdrachtgever. Sommige redenen voor falen gelden ook voor andere projecten dan softwareprojecten.

Manager die het woord support onderstreept

Gebrek aan managementondersteuning

Deze titel suggereert dat het management van de opdrachtgever hierin tekort schiet, dat hoeft echter niet per definitie zo te zijn. Toch begin ik met deze situatie, verderop bespreek ik het gebrek aan ondersteuning van het management.

Ondersteuning door het management van de opdrachtgever

Het management van de opdrachtgever moet in een softwareproject natuurlijk zorgen voor voldoende middelen (mensen, geld en apparatuur e.d.). Dit ligt voor de hand, maar het is nog niet zo eenvoudig.

...

Lees verder