Sinds 2005

Betere ICT, betere bedrijfsprocessen

Loonaangifte complex?

Arme salarisadministrateur!

Arme salarisadministrateur, is dat niet een beetje overdreven zult u misschien denken. In mijn ogen niet, en ook ontwikkelaars van loonaangiftepakketten en belastinginspecteurs benijd ik niet. Eigenlijk heeft iedereen die binnen de (ruim gedefinieerde) loonaangifteketen inhoudelijk bezig is een lastige klus.

Genoeg cliffhanger. Waarom benijd ik ze niet? Dat komt door de complexiteit van het loonaanfgiftebericht. Deze complexiteit maakt het moeilijk om het goed te doen. Waarom dat is kunt u lezen in Bevattingsvermogen van mensen en gevolgen voor complexe zaken.

U kunt een indruk van de complexiteit krijgen door naar onderstaand plaatje te kijken.

Grafische weergave van de relaties tussen gegevenselementen van het loonaangiftebericht
De interne relaties tussen een aantal gegevenselementen uit het loonaangiftebericht

Wat stelt het voor?

In de figuur staan een aantal van de gegevenselementen uit de loonaangifte en de, gepubliceerde en niet gepubliceerde, relaties tussen gegevenselementen. Het bevat niet alle mogelijke relaties!

Ik heb een groot deel van de (nominatieve) gegevenselementen uit de loonaangifte genomen en deze volgens een bekende data science visualisatietechniek op een cirkel gezet (daar staan op een enkele uitzondering na de technische tag-namen).

Vervolgens heb ik in de gegevensspecificatie van de loonaangifte (2015) gekeken tussen welke 2 gegevenselementen minimaal 1 conditie is gedefinieerd. Tussen die 2 gegevenselementen heb ik een lichtblauwe lijn getrokken.

Ik heb vervolgens de relaties tussen 2 financiële gegevenselementen geelgroen gemaakt. Deze relaties betreffen in mijn veronderstelling rekenregels en die behoren door alle softwarepakketten netjes te worden ondersteund. Ik ga er voor het gemak vanuit dat alle softwarepakketten correct alle lichtblauwe en geelgroen gemarkeerde relaties bewaken of implementeren. Zo bezien valt het aantal relaties, en daarmee de complexiteit, wel mee, maar uit ervaring weet ik dat in de gegevensspecificatie slechts een klein deel van alle mogelijke condities is gespecificeerd.

Ik ben eens een dagje gaan zitten om de toelichtingen van de diverse gegevenselementen eens te bekijken en om te bedenken of er tussen de overige paren van 2 gegevenselementen een relatie zou kunnen gelden.

Relaties die ik vond of kon bedenken en waarvan ik vrijwel zeker ben dat die relatie goed is heb ik met een donkerblauwe lijn tussen de 2 gegevenselementen gemarkeerd.

We zien dat er meer dan 100 relaties bijkomen. Hierbij moet ik nog opmerken dat ik nog niet eens een relatie heb gelegd met de collectieve gegevens (bijvoorbeeld het Loonheffingennummer (LH-nummer)), het tijdvak, de persoonsgegevens (Burger Service Nummer (BSN), Nummer Inkomstenverhouding (NumIV), nationaliteit) en het woonland. Ik heb ook geen onderscheid gemaakt tussen paren gegevenselementen waarvoor slechts 1 relatie geldt en paren gegevenselementen waarvoor meer dan 1 relatie geldt. Tussen code Soort Inkomstenverhouding (SrtIV) en Code Aard arbeidsverhouding (CdAard) bestaan bijvoorbeeld meer dan 10 relaties.

Ik ben geen jurist en geen fiscalist, deze specialisten kunnen ongetwijfeld nog meer relaties aangeven.

Kortom de daadwerkelijke situatie is nog aanzienlijk complexer.

Aan de aangegeven relaties ligt wet- en regelgeving ten grondslag en in sommige situaties gewoon een klein beetje gezond verstand.

We zien dat een groot deel van de relaties (nog) niet formeel wordt gecontroleerd door UWV of de belastingdienst. Toch kunnen fouten in die relaties burgers ernstig benadelen. Ik ben dan ook benieuwd wanneer deze relaties inderdaad gecontroleerd gaan worden.

Formeel is de inhoudingsplichtige verantwoordelijk voor de juistheid van de aangifte, daarmee verwacht de wetgever in feite dat de inhoudingsplichtige (dus de salarisadministrateur die namens hem de loonadministratie doet) al deze relaties kent, begrijpt en correct toepast. Verder wordt van de belastinginspecteurs verwacht dat ze ook al deze relaties kennen, begrijpen en correct toepassen. Ik neem aan dat u nu begrijpt dat ik salarisadministrateurs niet benijd.

Wat moeten we hier mee?

Ik denk dat we het loonaangiftebericht te complex hebben gemaakt en dat het veel eenvoudiger moet en kan. Gelukkig ben ik betrokken geweest bij een aantal grotere en kleinere vereenvoudigingen die op de rol staan om de komende jaren te worden uitgevoerd. Er is verbetering op komst, maar het kan nog aanzienlijk eenvoudiger.

Aan de andere kant wordt slechts een klein deel van de mogelijke relaties gecontroleerd, de inhoudelijke juistheid van het loonaangiftebericht wordt momenteel slechts beperkt gecontroleerd en de kwaliteit van de loonaangiftegegevens is daar ook naar. Specificeren van verdere condities en controle erop is dan ook van belang. Gelukkig lopen ook op dit gebied een aantal initiatieven, maar meer zal zeker komen. Een vereenvoudiging van de wetgeving voor de sociale verzekeringen zou ook helpen.

Dit soort analyses kunnen ook worden toegepast op wetgeving, polisvoorwaarden, Cao's, algemene voorwaarden en dergelijke. In het algemeen kan het worden toegepast op regelgeving en geeft het een beeld van de complexiteit van de desbetreffende regelgeving. Ik ben benieuwd hoe zo'n analyse op bijvoorbeeld de wet op de loonbelasting er uit ziet, waarschijnlijk nog erger dan dit plaatje. En dan de wet SUWI?

Waardering: 1 van 5.

Stemmen: 0

Gemaakt: 2015-05-26

Gepubliceerd:

Gewijzigd: 2015-11-27

Gepubliceerd door: Abits B.V.

Foto van Etienne Moerman

Interessant artikel?

Deel het!