Sinds 2005

Betere ICT, betere bedrijfsprocessen

Wat is de loonaangifteketen?

Dit is geen gedetailleerde beschrijving van alle aspecten van de loonaangifteketen, daarvoor verwijs ik naar de officiële website van de loonaangifteketen.

Zie deze post meer als een soort loonaangifteketen voor dummies waarin enkele aspecten worden uitgelegd.

Waar gaat het om?

Het gaat om een pensioen, een uitkering of loon. Krijg je van een organisatie een pensioen-, uitkerings- of loonbetaling dan moet die organisatie daar meestal belasting (een soort voorbelasting op de inkomstenbelasting) en premies voor de sociale verzekeringen inhouden.

Gezamenlijk wordt dit de loonheffing of loonheffingen genoemd. Om deze betaling te verantwoorden moet de organisatie gegevens over de eigen organisatie doorgeven, gegevens over degene die de betaling krijgt en over de betaling en de erover ingehouden belasting en premies voor de sociale verzekeringen.

Wat doet de organisatie met het ingehouden geld?

Het ingehouden geld moet de uitbetalende organisatie, ongeveer binnen een maand, afdragen aan de belastingdienst.

De belastingdienst verdeeld de premies voor de sociale verzekeringen verder naar organisaties die de sociale verzekeringswetten uitvoeren. Dit zijn de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en het Zorginstituut Nederland.

De voorheffing op de inkomstenbelasting gaat naar het ministerie van financiën. De inkomstenbelasting die u later, meestal het jaar erna, moet bijbetalen of terugkrijgt wordt hier weer mee verrekend.

Om welke organisaties gaat het?

Dat varieert nogal. De belangrijkste organisaties die pensioenbetalingen doen zijn het SVB, de pensioenfondsen en de (levens)verzekeraars.

De belangrijkste organisaties die uitkeringen verstrekken zijn het UWV en (schade)verzekeraars.

De belangrijkste organisaties die loon uitbetalen zijn bedrijven en de overheid. In het kort worden deze organisaties inhoudingsplichtigen genoemd.

Doen ze dit alleen voor mij?

U snapt natuurlijk dat ze dit niet alleen voor u doen, maar voor iedereen die van hen een pensioen, uitkering of loon krijgt.

Hoe vaak doen ze dit?

In de meeste gevallen wordt iedere maand voor u een aangifte ingediend of er nu iets is gewijzigd of niet. Ieder jaar worden er dan voor u 12 aangiften ingediend.

Dan zijn er nog vrij veel gevallen waarin de aangifte niet iedere maand, maar iedere 4 weken wordt gedaan. Dit zijn voornamelijk het UWV, uitzendbureaus en bouwbedrijven.

Er zijn zelfs wat gevallen waarbij de loonaangifte ieder half jaar wordt gedaan. Dit betreft over het algemeen binnenvaartschippers.

Tenslotte zijn er gevallen waarvoor de loonaangifte per jaar wordt gedaan. Dit betreft dan over het algemeen PGB-ers en huishoudelijke hulp.

Wat is nu de loonaangifte?

Over het algemeen maakt de organisatie die u loon, pensioen of een uitkering uitbetaalt periodiek een overzicht van alle betalingen in een bepaalde periode. Dit gebeurt natuurlijk niet handmatig, maar met speciale loonaangiftesoftware.

Een overzicht dat op deze manier wordt ingediend wordt een loonaangifte genoemd, maar ook het proces van het insturen van een overzicht wordt loonaangifte genoemd.

En wat is dan de loonaangifteketen?

Een loonaangifte komt binnen bij, wat wordt genoemd, DigiPoort. Van daar gaat het naar de belastingdienst.

Daar wordt het gesplitst in 2 delen een collectief deel waarin slechts gegevens staan van de organisatie die de aangifte doet en de totale bedragen van de aangifte; en een nominatief deel waarin slechts de gegevens van de “werknemers” staan met de NAW-gegevens en de uitbetaalde bedragen.

Het collectieve deel wordt bij de belastingdienst gebruikt en een deel ervan gaat naar het CBS voor statistische doeleinden. Het nominatieve deel gaat naar het UWV dat het daar opslaat in de polisadministratie. Wat kunnen deze organisaties doen om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren?

Een deel van deze gegevens gaat weer naar het CBS en een deel wordt teruggeleverd aan de belastingdienst. Dit geheel aan organisaties, systemen en gegevensstromen wordt loonaangifteketen genoemd.

Keten in een cirkel. Representatie van de loonaangifteketen.

Waarom is het zo belangrijk dat de gegevens kloppen?

Op grond van de gegevens van de loonaangifte wordt bepaald of u recht hebt op een uitkering en zo ja hoe hoog die dan is en hoe lang het wordt uitbetaald. Of er wordt bepaald of u recht hebt op toeslagen en hoe hoog die dan zijn.

Verder wordt uw inkomstenbelasting deels gebaseerd op deze gegevens.

De gegevens worden natuurlijk ook gewoon gebruikt om te zorgen dat de diverse organisaties het geld krijgen waarvan de uitkeringen moeten worden betaald en waarmee u o.a. onderwijs hebt gekregen, gezondheidszorg, wegen, etc.

U ziet dat de kwaliteit van de gegevens uiterst belangrijk is. Kijk wat u zelf kunt doen om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren.

Maar zijn dan alleen de geldbedragen belangrijk?

Nee, helaas niet. In ieder geval moeten ook de verloonde uren, de datum aanvang inkomstenverhouding, datum einde inkomstenverhouding, de soort inkomstenverhouding, de code aard arbeidsverhouding, het BSN en het nummer inkomstenverhouding correct zijn. Mogelijk zijn er zelfs nog meer gegevens van belang, dat hangt erg af van het doel waarvoor ze worden gebruikt.

Controleer uw salarisstroken dan ook goed, want het kan een hoop gedoe voorkomen.

Werkt het altijd zo?

Nou, nee. De overheid zou de overheid niet zijn als er geen uitzonderingen zouden zijn. Zo zijn er uitzonderingen als u in het buitenland woont en in Nederland werkt, of andersom. Als u zelfstandige bent, of Directeur Groot Aandeelhouder. En zo zijn er nog veel meer uitzonderingen, maar in het overgrote deel van de gevallen werkt het inderdaad zo.

Mocht u denken dat u een uitzondering bent en zich afvragen of het in uw geval wel goed gaat dan kunt u de belastingtelefoon bellen.

Meer details zijn ook te vinden op http://loonaangifteketen.nl/

Meer weten? Neem contact met ons op

Waardering: 1 van 5.

Stemmen: 0

Gemaakt: 2015-05-05

Gepubliceerd:

Gewijzigd: 2015-11-14

Gepubliceerd door: Abits B.V.

Foto van Etienne Moerman

Nuttig?

Delen!

Nuttig? De moeite waard?

Zegt het voort!