Sinds 2005

Betere ICT, betere bedrijfsprocessen

7 redenen voor mislukken van grote (IT) projecten

We zien in de media regelmatig berichten over grote (IT) projecten die mislukken. Groot gaat in dit geval niet zozeer om de absolute grootte van het project, maar om de grootte ten opzichte van de organisatie.

Mislukken houdt dan voornamelijk in dat het budget of de opleverdatum ernstig wordt overschreden. We kennen de voorbeelden; de Betuwelijn, het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier), de Noord-Zuid-lijn, werk.nl (een website van het UWV) en nu weer een groot ERP-project bij defensie.

Hoe komt dit toch?

Hieronder enkele oorzaken die een rol kunnen spelen bij het mislukken van grote (ICT) projecten.

Project down the drain.

1. Prestige

Bij veel projecten is er iemand die (bijna) alleen kan beslissen over het wel of niet doorgaan van het project. Soms wordt de uitvoering van het project een prestigekwestie.

Daardoor wordt er niet meer goed nagedacht. Er worden onrealistische aannames gedaan en kritische geluiden worden genegeerd of de kop ingedrukt, alles moet wijken voor het project. Denk hierbij aan de Kanaaltunnel waar geen economische onderbouwing voor was.

2. Complexiteit

Grote projecten zijn complex en uniek. Dit betekent ten eerste dat de volle omvang en alle benodigde details niet bekend zijn bij aanvang van het project, terwijl dat wel het moment is dat er schattingen moeten liggen voor de kosten en de doorlooptijd. Wilt u weten waarom de complexiteit niet duidelijk is?

Tijdens het project wordt langzaam de complexiteit duidelijk en komen de benodigde details boven water. Hierdoor gaan de kostenschattingen iedere paar weken of maanden verder omhoog.

Dit is een sluipend proces, en iedere afzonderlijke verhoging is nog niet verontrustend maar alles bij elkaar kan het een drama worden. Denk hierbij aan de Noord-Zuid lijn waar de ondergrond voor onverwachte verzakkingen zorgde.

De complexiteit heeft ook gevolgen voor de betrokken medewerkers. De medewerkers moeten deze complexiteit kunnen overzien en ermee overweg kunnen. Ideaal gezien moeten ze de complexiteit zelfs kunnen reduceren. Waarom medewerkers moeite hebben de complexiteit te reduceren?

3. Wijzigende eisen

Aan het begin van het project is een budget afgesproken en dat is, op grond van punt 2, vaak al te laag. Nu worden ook nog aanvullende eisen gesteld of bestaande eisen worden op grote schaal gewijzigd. Hierdoor zegt het oorspronkelijke budget niets meer over de actuele situatie. Denk hierbij aan de Betuwelijn waar onvoorzien dure tunnels en geluidsschermen moesten komen. Hoe kunnen we met wijzigingen omgaan?

4. Goedkoop (is duurkoop)

Bij sommige, vooral bureaucratische, organisaties wordt uitsluitend gekeken naar de prijs bij de gunning van de opdracht.

Daardoor voelen leveranciers zich gedwongen om onrealistische schattingen af te geven. Om te voorkomen dat ze verlies leiden op de opdracht wordt extra werk op grond van nacalculatie gedaan. Er kan erg veel onder extra werk vallen.

Hierdoor kan de oorspronkelijk afgesproken prijs ruimschoots overschreden worden.

5. Geen verantwoordelijkheid nemen

In sommige projecten worden wat “avontuurlijkere” voorstellen gedaan. Voorstellen die een “probleem” op een ongekend goedkope of goede manier “oplossen”.

Deze voorstellen brengen vaak niet eens extra risico met zich mee, maar ze zijn meer onverwacht wat betreft sommige aspecten.

Juist omdat het “avontuurlijke” voorstellen betreft vinden de meeste mensen het risico ervan moeilijk in te schatten, een juiste inschatting is slechts door enkele betrokkenen mogelijk.

Aangezien het een “avontuurlijk” voorstel betreft moeten echter mensen die relatief hoog in de hiërarchie zitten er een uitspraak over doen, want iedereen wil zich indekken.

Omdat zij de risico's niet goed kunnen inschatten durven zij in de meeste gevallen niet te beslissen. Niet beslissen voorkomt namelijk het risico dat er een verkeerde beslissing wordt genomen.

Op een niet genomen besluit worden mensen over het algemeen niet afgerekend, maar op een slecht besluit wel.

Slechts als er iemand is met doorzettingsmacht of als iedereen die binnen de hiërarchie van belang is (iedereen met formele en informele macht) dezelfde mening heeft, kan er daadwerkelijk een besluit worden genomen.

Het gebeurt dan ook regelmatig dat er goede voorstellen verloren gaan door dit soort besluiteloosheid. Dit leidt tot nodeloze kosten en wat er uiteindelijk in dit soort situaties wordt uitgevoerd is op zijn best een middelmatige oplossing.

6. Signalen negeren

Bij ieder project gebeurt het dat er signalen worden afgegeven dat sommige dingen niet goed gaan, maar de ernst en het aantal van de signalen is meestal aanzienlijk groter bij projecten die uit de hand beginnen te lopen.

De reactie hierop is vrijwel nooit om het project te heroverwegen of te stoppen. In plaats daarvan wordt het probleem in eerste instantie vaak genegeerd in de veronderstelling, of de hoop, dat het probleem zichzelf oplost.

Pas als de kosten- en tijdoverschrijding enorm is worden er maatregelen genomen.

Toestenbord met Plan B toets.

7. Kind met het badwater weggooien

Sommige projecten die falen kosten (relatief) veel geld.

Als zo'n project dan uiteindelijk wordt stilgelegd dan wordt een andere leverancier gezocht en wordt helemaal opnieuw begonnen.

Al het geld is dan daadwerkelijk verspild. Natuurlijk zou het beter zijn geweest als het project eerder stilgelegd was, maar dat is nu eenmaal niet gebeurd. Dat er een vervolgproject komt omdat het absoluut noodzakelijke functionaliteit betreft is ook nog te begrijpen.

Het is echter volkomen onbegrijpelijk dat er niets van het mislukte project wordt geleerd. Het heeft zoveel geld, tijd en moeite gekost daar moet iets van te leren zijn.

Er is een oud verhaal over Thomas Watson, een leider van IBM in de jaren 40, dat in dit opzicht erg verhelderend is.

Een medewerker had een fout gemaakt die het bedrijf een miljoen dollar gekost had. Deze medewerker was ervan overtuigd dat hij ontslagen zou worden en bood zijn ontslagbrief aan Watson aan. Deze antwoordde echter, je ontslaan? Ik heb net een miljoen dollar in je opleiding geïnvesteerd en jij denkt dat ik je ga ontslaan? http://www.peterstark.com/dont-fear-mistakes-learn/

Dat geldt ook voor mislukte projecten, deze hebben soms tientallen of honderden miljoenen gekost, dat is duur leergeld. Als er dan geen lessen uit worden getrokken dan is het verlies nog veel groter.

Ik neem aan dat het opgevallen is dat ik geen concrete voorbeelden noem van IT-projecten. U begrijpt natuurlijk dat dit bewust is. Voor zover ik situaties zelf heb meegemaakt, gelukkig niet allemaal, zijn ze vertrouwelijk. Verder wil ik natuurlijk mijn eigen glazen niet ingooien, ik werk tenslotte op dit soort projecten.

Ik ben benieuwd naar uw ervaringen met betrekking tot bovenstaande punten. Wat is herkenbaar en wat juist niet? Mail me uw ervaringen.

Waardering: 4 van 5.

Stemmen: 1

Gemaakt: 2015-05-14

Gepubliceerd:

Gewijzigd: 2015-12-06

Gepubliceerd door: Abits B.V.

Foto van Etienne Moerman

Leuk?

Boeiend?