Sinds 2005

Betere ICT, betere bedrijfsprocessen

Bevattingsvermogen van mensen en gevolgen voor complexe zaken

Psychologisch onderzoek van tientallen jaren geleden leidde tot de conclusie dat het werkgeheugen van mensen 7 items (plus of min 2, dus 5 tot 9) kan bevatten.

In een recentere publicatie over de capaciteit van het werkgeheugen wordt aangegeven dat er slechts 3 tot 4 items in het menselijk werkgeheugen passen. Het verschil wordt verklaard door het toepassen van trucs als herhalen en groeperen.

Het is voor mij duidelijk dat deze beperkte capaciteit van het werkgeheugen van de mens invloed heeft op de manier waarop mensen omgaan met complexiteit.

Werkgeheugen gerepresenteerd als 4 post-its

Effect van het werkgeheugen van de mens

In de hierboven genoemde publicatie over het werkgeheugen wordt ook aangegeven dat een groter werkgeheugen samen gaat met een beter probleemoplossend vermogen.

De capaciteit van het werkgeheugen kan worden verbeterd door het toepassen van trucs als herhalen en groeperen en het kan worden getraind. Daarnaast is er een natuurlijke variatie in de capaciteit van het werkgeheugen.

Toch is het (nog) niet mogelijk om de capaciteit van het werkgeheugen bijvoorbeeld met 50% uit te breiden. Verbeteringen zijn beperkt.

Gevolgen beperkte capaciteit werkgeheugen op complexe zaken

Het is duidelijk dat de beperkte capaciteit van het werkgeheugen van de mens invloed heeft op hoe mensen om (kunnen) gaan met zaken als complexe bedrijfsprocessen, systemen en projecten. Te denken valt aan belangrijke factoren die buiten beeld blijven en aan optimistische schattingen.

Belangrijke factoren blijven buiten beeld

Doordat mensen slechts een beperkt werkgeheugen hebben kunnen ze bij het redeneren over complexe zaken, en het bedenken en plannen ervan, slechts rekening houden met laten we zeggen 7 factoren. Dit terwijl er bij complexe zaken vaak meer factoren spelen.

Dit heeft tot gevolg dat er belangrijke factoren buiten beeld blijven. Hierdoor is het beeld incompleet en de risico's worden onvoldoende onderkend. Bij de uitvoering kunnen we dan ineens voor onaangename verrassingen komen te staan.

Optimistische schattingen

Doordat niet alle factoren worden meegenomen lijkt een complex project eenvoudiger dan het daadwerkelijk is. Doordat een project eenvoudiger lijkt dan het is, lijkt het minder werk te zijn dan als het in volle omvang bekend zou zijn. Hierdoor wordt

 • onvoldoende tijd gevraagd
 • onvoldoende budget gevraagd

Voorbeelden van gevolgen beperkt werkgeheugen

Laten we 2 voorbeelden nemen waarvan de ene wel een situatie weergeeft die in het werkgeheugen past en de ander niet.

De kleermaker

Ik weet niets over het maken van kleren, dus ik verontschuldig me bij voorbaat voor het te simpel voorstellen van deze werkzaamheden.

Het gaat me echter met name om het illustreren van het concept.

Stel een kleermaker moet een pak op maat maken. De kleermaker neemt dan de maten op van armen, benen, schouders, borst en taille.

Dit zijn 5 factoren die met herhalen of groeperen goed te bevatten zijn voor het werkgeheugen. Daar komt nog bij dat de kleermaker waarschijnlijk vaker pakken op maat heeft gemaakt en geen nieuwe onbekende dingen tegenkomt.

De kleermaker zal dan ook goed kunnen aangeven wanneer het pak klaar is en hoeveel het gaat kosten. Sterker hij heeft waarschijnlijk zoveel vertrouwen in de voorspelbaarheid van zijn werk dat hij een vaste prijs afspreekt.

Problemen waar de kleermaker tegenaan loopt zijn waarschijnlijk beperkt tot onvoorspelbare situaties zoals bijvoorbeeld ziekte.

De business analyst in project voor kredietrisicobepaling

Laat ik als tegenvoorbeeld een situatie nemen die ik goed ken, de business analyst in een project voor kredietrisicobepaling bij een internationaal opererende bank.

Een systeem van kredietrisicobepaling van een bank beoordeelt het risico dat de leningaanvrager niet de (volledige) lening kan terugbetalen.

De factoren waarnaar hierbij moet worden gekeken zijn

 • de bezittingen van de lener;
 • de schulden van de lener;
 • de inkomsten van de lener
 • de uitgaven van de lener;
 • de grootte, looptijd, het rentepercentage en aflossingsschema van de gevraagde lening;
 • de onderpanden en garanties die op de gevraagde lening van toepassing zijn;
 • het land waarin de lener is gevestigd;
 • de valuta's waarin de lening wordt gevraagd, maar ook de valutas waarin de componenten van de bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven luiden;
 • het soort klant (bijvoorbeeld particulier, MKB of grootbedrijf);
 • de structuur van de klant (gaat het om een werkmaatschappij en hoe zit het moederbedrijf in elkaar);
 • het toe te passen risicomodel;
 • de richtlijnen van de toezichthouder (ECB en mogelijk DNB en/of AFM);
 • de bronsystemen die de diverse gegevens moeten leveren;
 • de diverse gebruikersgroepen en hun (benodigde) toegangsrechten;
 • de enterprise architectuur waarbinnen moet worden gewerkt;
 • de belanghebbenden (waaronder opdrachtgevers en gebruikers) en hun belangen en werkprocessen; en
 • het systeembeheer.

Dit zijn 17 factoren, veel meer dan de capaciteit van het werkgeheugen van de mens. Ik denk dat dit ook redelijk compleet is, maar het zou zo maar kunnen dat ik een aantal dingen over het hoofd heb gezien. Een aantal van deze factoren zijn bovendien nog vrij algemeen en vereisen verdere detaillering wanneer ermee moet worden gewerkt of wanneer ze moeten worden gepland.

Het zal duidelijk zijn dat het gemakkelijk is om factoren over het hoofd te zien bij het redeneren over het bovenstaande voorbeeld.

Hierdoor kan gemakkelijk de benodigde bouw van bepaalde onderdelen over het hoofd worden gezien. Wordt bijvoorbeeld vergeten rekening te houden met het land waarin de lener is gevestigd dan kan na invoering van het systeem in de praktijk blijken dat in het betreffende land restricties op geldtransacties gelden. Het zou dan kunnen blijken dat afgegeven garanties bijna geen waarde hebben. Dit kan dan veel geld kosten, terwijl de bedoeling waarschijnlijk was om het systeem hier rekening mee te laten houden.

Aangezien bepaalde factoren over het hoofd kunnen worden gezien kan het te bouwen systeem te eenvoudig worden voorgesteld bij de planning. Dit leidt dan in het projectplan tot een te laag budget en een te krappe opleverdatum.

Conclusie

De uitvoering van complexe processen en projecten, en het ontwerp van complexe systemen, hebben te leiden onder de beperkte capaciteit van het werkgeheugen van de mens.

Bij complexe projecten (en andere complexe zaken) moet er dan ook rekening worden gehouden met de menselijke beperkingen. Vermenigvuldig de kosten en de doorlooptijd beide met een factor 2, maar geef deze nieuwe schattingen niet aan de uitvoerders, anders gaan deze het rustig aan doen, of perfecter werk proberen af te leveren, en komt u aan de factor 2 tekort.

Communiceer de nieuwe schatting echter wel naar de opdrachtgever, deze dient ten alle tijden de realiteit te kennen. Ik zou de opdrachtgever ook aangeven waarom je het zo doet.

De factor 2 is gebaseerd op mijn eigen ervaring in matig complexe projecten, niet het hierboven besproken systeem van kredietrisicobepaling. Voor dat systeem heb ik geen planning opgesteld, dus daarover kan ik geen uitspraak doen.

Naarmate het systeem of project complexer is worden er meer dingen over het hoofd gezien en moet de factor 2 verder worden opgehoogd. Denk hierbij aan het PGB dossier van de Sociale Verzekeringsbank.

De beperkte capaciteit van het werkgeheugen van de mens is de onderliggende oorzaak van de volgende faalfactoren die bij projecten kunnen optreden

 • Complexiteit van het project en Onderschat de complexiteit niet zijn onderdelen van artikelen die rechtstreeks te maken hebben met de beperkte capaciteit van het menselijk werkgeheugen;
 • Wijzigende eisen doordat nieuwe factoren gedurende het project tevoorschijn komen. Deze nieuwe factoren waren in eerste instantie over het hoofd gezien. Hoe ga je met wijzigingen om?;
 • Goedkoop is duurkoop doordat aanbieders die goedkoop aanbieden waarschijnlijk slechts beperkt naar het probleem hebben gekeken, daardoor een eenvoudiger probleem zien en daardoor ook een goedkopere oplossing. Duurdere aanbieders hebben mogelijk met meer factoren rekening gehouden. Meer dan waarmee goedkopere aanbieders in eerste instantie rekening houden;
 • Signalen negeren en Neem critici altijd serieus hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat dat een enkeling van belang zijnde factoren beschouwt die door anderen mogelijk niet worden beschouwd of niet van belang worden geacht. Een grote groep medewerkers kan grotendeels dezelfde (beperkte) lijst van factoren beschouwen (en de rest niet) doordat deze medewerkers bijvoorbeeld dezelfde achtergrond hebben of erg veel met elkaar optrekt (in het kader van het project) waardoor ze elkaars visie overnemen.
 • Mensen die de complexiteit van een complex project onderschatten zijn optimistisch omdat het project er gemakkelijker uitziet dan ze hadden gevreesd. Uit dit artikel zouden we kunnen concluderen dat Optimisme moet realistisch zijn nooit geldt voor complexe projecten. Ofwel optimisme is bij complexe projecten nooit gerechtvaardigd.

Het valt mensen nauwelijks kwalijk te nemen dat complexe projecten over budget gaan en niet op tijd worden opgeleverd.

Het is van belang om bij de planning van het project al rekening te houden met de beperking van het bevattingsvermogen van de mens.

Wat mensen natuurlijk wel kwalijk genomen kan worden is

 • niet leren van eerder (door anderen) gemaakte fouten;
 • niet luisteren naar kritische geluiden; en
 • een slechte voorbereiding.

Gelukkig zijn er manieren om beter met complexiteit om te gaan. Dat hier manieren voor moeten zijn volgt uit het feit dat er vele goed werkende systemen zijn die veel meer factoren bevatten dan er in het werkgeheugen passen.

Waardering: 4 van 5.

Stemmen: 1

Gemaakt: 2015-11-27

Gepubliceerd:

Gewijzigd: 2015-12-06

Gepubliceerd door: Abits B.V.

Foto van Etienne Moerman