Sinds 2005

Betere ICT, betere bedrijfsprocessen

Introductie van de Ultrademocratie

Je hoort wel dat democratie het minst slechte systeem is van alle staatssystemen die zijn uitgeprobeerd. Is dat een aanbeveling? Zo klinkt het niet. Waarom zouden we het daarbij laten? Laten we eens kijken of we dit kunnen verbeteren.

De huidige democratie

In ons democratisch systeem mogen we iedere 4 of 5 jaar stemmen op een vertegenwoordiger van een politieke partij. De betreffende politieke partij heeft een aantal programmapunten die vaak als (vage) doelen kunnen worden opgevat. De gekozen volksvertegenwoordiger dient zich grotendeels te voegen naar de partijdiscipline. Dit betekent dat hij/zij moet stemmen zoals de partij eist. De volksvertegenwoordiger zal echter proberen de partijdiscipline te beïnvloeden.

De gekozen partijen bepalen gezamenlijk welke onderwerpen er worden besproken, welke doelen er worden nagestreefd en de weg om deze doelen te bereiken. Dit doen ze mogelijk samen met de regering. De verwachtte effecten worden over het algemeen bepaald door ambtenaren van departementen, het Centraal Planbureau (CPB) of andere (semi-)overheidsinstanties.

De invloed van de burger is dus uiterst beperkt. Hij/zij kan proberen politici te beïnvloeden, rechtstreeks door lobbywerk of indirect via de publiciteit. Deze vormen van beïnvloeding zijn dan weer weinig transparant. De meeste kiezers hebben echter geen enkele invloed op de te bespreken onderwerpen, hun prioriteit, de na te streven doelen, mogelijke oplossingen en de te verwachten effecten van oplossingen.

Diagram van de invloed van de burger in een democratisch systeem

De Ultrademocratie

Het ontstaan van het huidige democratisch systeem is te begrijpen uit het verleden. De directe democratie wordt al snel onhandelbaar naarmate er meer burgers bij betrokken zijn. Om de democratie uitvoerbaar te maken kom je dan al snel uit bij het representatieve systeem zoals dat al eeuwen in gebruik is. In het huidige internet tijdperk is het echter mogelijk iedereen mee te laten doen. Op die manier komen we dan weer bij de directe democratie uit. Naast de uitvoerbaarheid worden als andere nadelen van de directe democratie genoemd dat de besluiten onvoldoende doordacht zijn en de Tirannie van de meerderheid.

De Ultrademocratie zoals geïmplementeerd op ultrademocracy.org ondervangt een aantal nadelen.

  • Iedereen kan onderwerpen voorstellen.
  • Iedereen kan op onderwerpen stemmen en zo de prioriteit bepalen.
  • Iedereen kan doelen voorstellen.
  • Iedereen kan op doelen stemmen en zo bepalen welke richting het land uit gaat.
  • Iedereen kan oplossingen (wegen naar een doel) voorstellen. Zo kan meer expertise en ervaring worden ingeschakeld dan beschikbaar is bij de politici of in het ambtenarenapparaat.
  • Iedereen kan op oplossingen stemmen en zo de meest gewenste oplossing bepalen.
  • Iedereen kan mogelijke effecten van oplossingen aanvoeren. Zo wordt de kans dat iets over het hoofd wordt gezien verminderd.
  • Iedereen kan belanghebbenden aanvoeren. Zo wordt de kans dat belanghebbenden over het hoofd worden gezien verminderd.
  • De onderdelen van het besluitvormingsproces zijn openbaar en gemakkelijk publiek beschikbaar. Het besluitvormingsproces wordt hiermee transparanter.

Diagram van de invloed van de burger in de Ultrademocratie

Doordat het raamwerk van de Ultrademocratie is gericht op het bereiken van doelen en het vinden van manieren om deze doelen te bereiken wordt de Tirannie van de meerderheid hopelijk beperkt en komt er voldoende richting en consistentie in de besluiten die worden genomen. Beide moet echter nog blijken in de praktijk.

Doe mee met de Ultrademocratie

Ga naar ultrademocracy.org, doe voorstellen en stem!

Laten we de wereld beter maken, te beginnen met Nederland.

Waardering: 1 van 5.

Stemmen: 0

Gemaakt: 2016-06-25

Gepubliceerd:

Gewijzigd: 2016-07-02

Gepubliceerd door: Abits B.V.