Sinds 2005

Betere ICT, betere bedrijfsprocessen

Een visie op mobiliteit en het IoT - het systeem - deel 1

De mobiel van Fred zit om zijn oorschelp geklemd. De microfoon is op de schedel bevestigd zodat het via de vibraties van de schedel kan opvangen wat Fred zegt. De luidspreker zit in zijn oor. De mobiel van Fred vangt continu geluiden op, maar doet er pas wat mee als het boven een bepaalde drempelwaarde komt. De drempelwaarde wordt overschreden en met een neuraal netwerk interpreteert de mobiel wat Fred zegt.

Representatie van een neuraal netwerk

De telefoon begrijpt dat de dochter van Fred naar school moet. Razendsnel controleert de telefoon of Pebbles inderdaad de naam is van de dochter van Fred, waar ze op school zit en waar Fred zich nu bevindt. Fred heeft hiervoor een afgeschermd stukje "cloud" waar hij wat eigen gegevens heeft staan. Uitsluitend hij en zijn mobiel hebben hier toegang toe. Zijn mobiel mag sommige gegevens doorgeven als dat nodig is. Fred heeft eerder aangegeven welke gegevens in welke situaties mogen worden doorgegeven.

De mobiel van Fred heeft intussen contact opgenomen met enkele vervoersbedrijven die zelfrijdende auto's of bussen kunnen laten voorrijden. Er zijn slechts 2 bedrijven die Pebbles op het gevraagde tijdstip op school kunnen krijgen. Beide geven aan dat het druk is onderweg en dat ze Pebbles enkele minuten eerder moeten ophalen. Bij de ene is het slechts 2 minuten, maar deze is wat duurder dan de ander. Dit andere vervoersbedrijf geeft echter aan dat het Pebbles 5 minuten eerder moet afhalen. Fred heeft zijn mobiel eerder ingesteld dat het de goedkoopste optie moet kiezen als het verschil in reistijd minder dan 5 minuten is. De mobiel van Fred geeft de goedkoopste vervoerder opdracht om Pebbles op te komen halen. Het geeft hierbij de naam en leeftijd van Pebbles aan, zodat de vervoerder weet dat er geen onbekenden mogen meereizen. De vervoerder bevestigt de afspraak en stuurt een auto.

Mobiel met Internet of Things

De zelfrijdende auto komt bij Fred voorrijden. Het systeem (het IoT) heeft de teddybeer die Pebbles begroet gekozen omdat ze daarbij in het verleden het meest ontspannen was. Om de zelfrijdende auto's veilig en legaal op de wegen te krijgen moest (in 2016) de techniek verder verfijnd worden en moest vooral veel wetgeving worden aangepast. Door de computer gegenereerde animaties kennen we al, net als zelfrijdende auto's.

De auto rijdt langs het huis van BamBam om die op te halen, het ligt vrijwel op de route naar school. Het traject wordt bepaald door een neuraal netwerk. Dit neurale netwerk gebruikt als invoer o.a. de bestelde ritten, het aantal passagiers en de punten van vertrek en bestemming.

Er wordt ook een neuraal netwerk gebruikt om de gemoedstoestand van de passagiers uit hun stemmen af te leiden. De auto kan een actie uitvoeren indien de waargenomen gemoedstoestand van 1 van de kinderen angstig, gespannen of aggressief is. De auto registreert de ruzie en spreekt de kinderen hierop aan. Het systeem registreert dat Pebbles na enkele minuten nog steeds niet gekalmeerd is. Het systeem zoekt de videobeelden op van het moment waarop het voor het eerst de spanning registreerde. Het maakt contact met de mobiel van Fred, het meldt dat Pebbles boos is en dat er een video-opname klaar staat. Fred geeft aan de opname te willen zien en zijn mobiel projecteert de opname vanuit zijn bril rechtstreeks in zijn oog. Fred zegt Pebbles te willen spreken. De mobiel van Fred vraagt aan de auto een videoverbinding met Pebbles. De verbinding wordt opgezet en Fred spreekt Pebbles vermanend toe.

De zelfrijdende auto's passen hun snelheid zodanig aan dat ze niet allemaal tegelijk op de school van Pebbles aankomen. Bovendien wordt geprobeerd meerdere kinderen tegelijk in een auto mee te laten rijden en zijn er meerdere uitstapplaatsen. Auto's vertellen elkaar welke uitstapplaats ze op wel moment gaan gebruiken. Op deze manier kunnen alle kinderen die met een zelfrijdende auto komen binnen 15 minuten worden afgezet.

Aankomst van een kind bij school

Een auto haalt eerst Fred en daarna Barney op. Aangezien de auto's uitgerust zijn met grote videoschermen kun je vanuit de auto aan een videovergadering houden. Veel mensen krijgen last van wagenziekte als ze iets moeten lezen in een rijdende auto. Door de ramen te blinderen kan dit worden voorkomen. De ramen bevatten LCD kristallen. Net als in het LCD scherm van een zakrekenmachine kunnen deze kristallen, afhankelijk van de elektrische spanning, licht doorlaten of tegenhouden.

Dit is het eerste deel waarin ik beschrijf hoe het IoT de uitvoering van mijn visie op mobiliteit mogelijk maakt.

Dit verhaal beschrijft het eerste deel van een mogelijk toekomstscenario bekeken vanuit het Internet of Things (het systeem). In een vorig artikel heb ik hetzelfde verhaal verteld, maar dan beschreven vanuit de mens. In een volgend artikel beschrijf ik het tweede deel van dit toekomstscenario bekeken vanuit het systeem.

Visie?

Bel 06-1292 6557

Waardering: 1 van 5.

Stemmen: 0

Gemaakt: 2016-10-03

Gepubliceerd:

Gewijzigd: 2016-10-05

Gepubliceerd door: Abits B.V.

Foto van Etienne Moerman