Sinds 2005

Betere ICT, betere bedrijfsprocessen

Een visie op mobiliteit en het IoT - het systeem - deel 2

In het vorige deel van deze systeembeschrijving heb ik aangegeven wat er nodig is voor een echt "personal assistent" en voor zelfrijdende auto's op bestelling. In dit deel geef ik een manier aan waarop het spoor mogelijk nog interresant kan zijn voor personenvervoer. Als je op afroep vervoer van deur tot deur kunt krijgen waarom zou je dan naar het station gaan, je auto of fiets parkeren, een grote stationshal doorlopen, inchecken, het perron oplopen, wachten op de trein, overstappen en aan het eind weer opnieuw?

Vervolg van deel 1.

Wilma wordt door haar mobiel gewekt. Ik ken geen mobiel zonder wekfunctie en ik neem aan dat deze functionaliteit op grote schaal wordt gebruikt. Een routeplanner is ook al bekend. Om Wilma te kunnen laten volstaan met het noemen van tijdstip en plaats van de afspraak moet er een "agent" (een stukje computersoftware komen) dat voor haar na gaat wat de verwachtte wegwerkzaamheden zijn, de verwachtte verkeersdrukte en terugrekent hoe laat ze van huis moet vertrekken. De "agent" vraagt Wilma of de wekker moet worden gezet op de berekende tijd. Hierbij heeft de "agent" rekening gehouden met het bekende "ochtendritueel". Dit "ochtendritueel" kan bekend zijn bij haar mobiel door te registreren dat Wilma de wekker uitzet en met GPS te registreren wanneer Wilma het huis verlaat. De "agent" vraagt Wilma of ze hier iets in wil aanpassen.

Representatie van een zoek-agent

Als Wilma akkoord is met de gemaakte planning dan bestelt de "agent" een zelfrijdende auto om Wilma af te halen en een treinreservering. De treinreservering wordt gemaakt op grond van eerder door Wilma gemaakte instellingen voor gewenste reistijd en prijs bij mogelijke alternatieven. Wilma heeft opgegeven met een luxe auto bij de klant te arriveren. De "agent" zoekt de leveranciers die deze dienst kunnen leveren en laat Wilma uit een aantal mogelijkheden kiezen.

Een zelfrijdende auto komt bij Wilma voorrijden om haar naar het station te brengen. Om relevant te blijven voor passagiersvervoer zijn de treinstations zodanig omgebouwd dat mensen door een zelfrijdende auto op enkele meter van het perron kunnen worden afgezet. Om veel mensen tegelijk snel af te kunnen zetten is er een rijstrook die enkele honderden meters parallel loopt aan het perron. De aansluitende wegen op deze rijstrook gaan onder de sporen door en komen daar uit op het overige wegennetwerk. Deze korte overstaptijden zijn essentieel om te kunnen concurreren met de op afroep beschikbare zelfrijdende auto's. Gezien de huidige inrichting van stations en hun directe omgeving en de gerichtheid om het oude proces efficiënter te maken zijn we nog ver verwijderd van deze situatie. Ik denk niet dat dit binnen 20 jaar lukt. Op zijn best zijn er over 20 jaar enkele proeven waarin dit wordt uitgeprobeerd. Of persoonsvervoer per trein dan nog relevant is?

Snelrijdende trein

Inchecken is bij de trein niet meer nodig doordat (vrijwel) iedereen een mobiel heeft met een "agent" die automatisch de betaling kan regelen op het moment dat deze persoon zich in een rijdende trein bevindt en er na afloop uitstapt. De reiziger wordt herkend door waarneming van biometrische kenmerken van bijvoorbeeld het gezicht en waarneming van het unieke kenmerk van zijn/haar mobiel. Rijdt iemand zwart dan wordt dit waargenomen tijdens de reis en controleurs krijgen een melding in welke trein deze persoon zit en waar deze persoon kan worden onderschept. Doordat de pakkans groot is bewust zwartrijden een uitzondering geworden.

Iedere wagon voor het personenvervoer is zelfrijdend, met eigen aandrijving en zonder machinist. Het aantal wagons dat op een station klaarstaat voor passagiers wordt aangepast aan het aantal reserveringen voor een reis die op dat station begint. Een sneltrein stopt nog slechts op het eindstation. De wagon waarin Wilma zit maakt vaart om voor aan de aankomende sneltrein aan te sluiten. Even eerder is een wagon met passagiers die op dit station willen uitstappen afgekoppeld. Op deze manier kan de sneltrein zelf blijven rijden. Ook dit is nodig om te kunnen concurreren met de op afroep beschikbare zelfrijdende auto's. Zelfrijdende metro's rijden in Parijs al zeker 10 jaar, dus dit is bekende technologie.

In de ruimtevaart worden technieken toegepast voor het automatisch aan- en afkoppelen van ruimtevaartuigen aan het ISS.

De trein waarin Wilma zit geeft informatie over de komende stations en de verwachtte actuele aankomsttijden door aan haar mobiel. Ook de wagon die automatisch wordt afgekoppeld en de samenstelling van de trein wordt doorgegeven. Een "reisagent" weet bij welk station Wilma moet uitstappen en waarschuwt Wilma ruim van tevoren. Tegelijkertijd meldt deze "reisagent" welke kant Wilma moet oplopen om in de juiste wagon te komen. Is ze in de juiste wagon aangekomen dan meldt haar "reisagent" dit. Om dit mogelijk te maken moet iedere wagon een signaal uitzenden. Ergens in de trein moeten deze signalen bij elkaar worden gevoegd om de treinsamenstelling te bepalen. Vervolgens moet dit weer worden teruggezonden naar de wagons. Deze treinsamenstelling moet ook kunnen worden opgevangen door de mobiel van de reiziger. Hetzelfde geldt voor de wagon waarin de reiziger zit. Door met allerlei punten (bijvoorbeeld bovenleidingportalen) langs het spoor informatie uit te wisselen weet de trein, of zelfs elke wagon, waar hij is, hoe snel hij rijdt, de afstand tot de voorganger en de snelheid waarmee die rijdt. Hiermee kan berekend worden wanneer de verwachte aankomsttijden zijn op de diverse stations. Dit is toepassing van het IoT op grote schaal. Er zijn en komen binnen enkele jaren diverse netwerken hiervoor beschikbaar. Welk netwerk hiervoor gaat worden gebruikt is niet zo relevant, dat het technisch al mogelijk is of snel mogelijk wordt wel. Het vereist echter wel het uitrusten van wagons, treinen en bovenleidingportalen met de benodigde techniek. Dit is een groot logistiek karwij. Bovendien moet gekeken worden naar mogelijke storing door de hoge spanningen waarmee bij het spoorvervoer wordt gewerkt.

De afgekoppelde wagon stopt op een groot station, maar gaat vanaf daar door als stoptrein naar het volgende grote station. Dit scheelt overstaptijd en mogelijke vertraging. De wagon gebruikt neurale netwerken voor patroonherkenning van videobeelden om te kunnen herkennen of mensen iets vergeten, rommel achterlaten of zelfs dingen kapot hebben gemaakt. Wordt er iets geconstateerd dan kan de wagon een bericht sturen naar de mobiel die het dichtste bij was op het moment dat het afwijkende patroon voor het eerst is geconstateerd. De wagon kan echter ook de spoorwegpolitie een bericht sturen met de videobeelden van de constatering en de route en aankomsttijden van de wagon. Bij geconstateerde vernieling kunnen verdachten worden opgewacht.

De luxe auto die Wilma opwacht op haar eindstation heeft haar naam en bestemming doorgekregen van zijn beheerder. De "reisagent" had daar de auto besteld.

De auto die Wilma heeft weggebracht heeft geconstateerd dat er meer dan 80% kans is dat er binnen 24 uur een bepaalde accustoring optreedt. Bovendien geven enkele banden door dat ze bijna hun minimaal vereiste profieldiepte hebben bereikt. Auto's zitten rond 2035 vol met sensoren die van alles meten, meer dan nu.

Foto toont dashboard meters. Deze zijn gebaseerd op sensoruitvoer

Door toepassing van dataminingtechnieken kan worden bepaald wat de kans op een bepaalde storing is binnen een bepaalde tijdsduur. De auto overlegt met een "planningagent" (ook weer een stukje software) van zijn beheerder wanneer het best een reparatie kan worden gepland binnen 24 uur. Dat blijkt nu te kunnen en de "planningsagent" van de auto geeft de "onderhoudsagent" van de auto opdracht om een afspraak in te plannen. De "onderhoudsagent" van de auto vraagt via het IoT de adressen op van garages binnen een straal van 30 kilometer en begint bij de dichtstbijzijnde garage neemt contact op met de "planningsagent" van deze garage. De "onderhoudsagent" van de auto meldt de mogelijke accustoring en welke banden er moeten worden vervangen. De "planningsagent" van deze garage meldt wanneer deze reparaties op z'n vroegst kunnen worden uitgevoerd. Dat duurt de "onderhoudsagent" van de auto te lang en deze neemt contact op met de garage die nu het dichtst bij is. Dit proces wordt herhaald tot er een afspraak kan worden gemaakt die kan worden gehaald. Na Wilma te hebben afgezet rijdt de auto naar de garage voor de afspraak en meldt de "planningsagent" van de beheerder hoe lang de auto niet beschikbaar is, wanneer en waar de auto weer beschikbaar komt. De "planningsagent" van de beheerder weet nu dat Wilma, na haar afspraak, door een andere auto moet worden opgehaald. Hij benadert alle luxe auto's onder zijn beheer met een reistijd van maximaal een half uur van Wilma's afspraak. Zodra er een auto gevonden wordt die beschikbaar is wordt deze gereserveerd en krijgt de opdracht Wilma op het afgesproken tijdstip af te halen. De "agent" software zoals die hier beschreven is bestaat nog niet, maar er bestaat al volop "agent" software (https://en.wikipedia.org/wiki/Software_agent). Het op maat maken ervan voor de hier beschreven situatie hoeft geen probleem te zijn. Een grotere uitdaging is het aanleggen van het benodigde IoT, de achterliggende informatiesystemen en de wil om taken aan zelfstandig opererende software af te staan. Dit laatste zonder verdere menselijke tussenkomst.

Dit is het tweede deel waarin ik beschrijf hoe het IoT en een andere infrastructuur het personenvervoer per trein mogelijk relevant blijft.

Dit verhaal beschrijft een mogelijk toekomstscenario bekeken vanuit het systeem. In een eerder artikel heb ik hetzelfde verhaal verteld, maar dan beschreven vanuit de mens. Het systeem dat ik in dit artikel beschrijf is voornamelijk gericht op het treinvervoer. In een ander eerder artikel heb ik me gericht op de impact van de zelfrijdende auto.

Visie?

Bel 06-1292 6557

Waardering: 1 van 5.

Stemmen: 0

Gemaakt: 2016-10-23

Gepubliceerd:

Gewijzigd: 2016-10-26

Gepubliceerd door: Abits B.V.

Foto van Etienne Moerman