Sinds 2005

Betere ICT, betere bedrijfsprocessen

Waarom wordt de wereld complexer?

De laatste jaren lijkt het aantal complexe projecten en problemen toe te nemen, waardoor het aantal mislukte projecten toeneemt. Aangezien dit laatste ongewenst is kunnen we ons afvragen wat de oorzaak is van de toename in het aantal complexe projecten en problemen. Ik stip hier enkele oorzaken aan.

Een complexe wereld ...

Globalisering zorgt voor meer complexiteit

Vroeger werkte de meeste bedrijven in een enkel land of hooguit in een handjevol landen. Deze bedrijven hadden slechts te maken met de wetgeving van deze landen en met de klantvoorkeuren van deze landen. Het aantal wereldwijd opererende bedrijven neemt echter steeds verder toe.

Dit betekent voor lokale bedrijven meer concurrentie en voor de wereldwijd opererende bedrijven zelf meer complexiteit.

Naarmate meer partijen ergens bij betrokken zijn neemt de complexiteit toe en wordt het moeilijker om oplossingen te vinden.

Het grote voorbeeld hiervan is de Europese Unie (EU), naarmate deze groter wordt is het lastiger om overeenstemming te vinden. Pas als de lidstaten van de Europese Unie bereid zijn om soevereiniteit op te geven wordt de situatie weer eenvoudiger.

Een paar eeuwen geleden bevond de Verenigde Staten (VS) zich in een soortgelijke situatie. De staten hebben echter soevereiniteit ingeleverd op het gebied van buitenlands beleid, defensie en diverse andere terreinen. Hierdoor kunnen bedrijven redelijk eenvoudig in de VS opereren. Individuele landen in Europa hebben een soortgelijk proces doorgemaakt met steden en autonome gebieden.

Maatwerk zorgt voor complexiteit

Een autofabrikant die een auto levert in 1 variant (1 kleur, 1 soort velgen, geen apart optiepakket en dergelijke) kan een relatief eenvoudig logistiek proces toepassen. In de tijd van de T-Ford was deze op een gegeven moment uitsluitend in de kleur zwart verkrijgbaar en klanten namen daar genoegen mee. Zoiets is tegenwoordig ondenkbaar.

Klanten willen vaker en meer maatwerk, ze willen de kleur van de auto kunnen kiezen, de velgen, het motorvermogen en nog veel meer. Een organisatie die dit maatwerk niet levert verliest klanten aan de concurrentie.

Groei van technische mogelijkheden leidt tot complexiteit

Vroeger was de techniek de beperkende factor. Er was behoefte aan een koets die zichzelf zonder paarden kon voortbewegen, maar de techniek ervoor moest nog worden uitgevonden. Dingen als de verbrandingsmotor, transmissie en andere technische problemen werden opgelost en de eerste auto's ontstonden. Dit alles was voornamelijk een technisch probleem.

Toen de auto was ontstaan werd het ook nodig om verkeersregels voor auto's op te stellen, garages, tankstations en betere wegen aan te leggen. Dat was een aanzienlijke toename van de complexiteit. Met de introductie van de elektronische motorbesturingssystemen is het nog maar beperkt mogelijk om zelf aan de motor te sleutelen.

Met het ontstaan van zelfrijdende auto's wordt het nog complexer, zeker als deze ook nog met elkaar gaan communiceren.

Meer vakgebieden werken samen

De technische mogelijkheden groeien en systemen vormen steeds meer een samenstelling vormen van verschillende technieken. Daardoor zijn er steeds meer experts van verschillende vakgebieden bij betrokken. Denk bijvoorbeeld aan de verwerking van elektronica in kleding.

Deze experts hebben veel kennis over hun eigen vakgebied, maar minder kennis van de overige vakgebieden. Verder hebben zij hun eigen vaktermen, impliciete veronderstellingen en bekend veronderstelde kennis. We zien dat communicatie tussen experts van verschillende vakgebieden mis kan gaan en een risico voor een project vormt.

Experts moeten naast hun eigen vakgebied ook redeneren over het grensgebied met andere vakgebieden. Daardoor moeten zij met meer factoren rekening houden en daarbij wordt al snel het menselijk bevattingsvermogen overvraagd.

Vaker tegengestelde belangen

Bij projecten en productontwikkeling zijn tegenwoordig meer vakgebieden betrokken dan ooit. Bovendien zijn producten tegenwoordig minder op zichzelf staand en moeten ze worden ingebed in een infrastructuur en in de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan de zelfrijdende auto.

Kunnen zelfrijdende auto's de verkeersborden wel goed zien? Is dat wel nodig? En richtingwijzers? Met de huidige navigatiesystemen kunnen de richtingwijzers al grotendeels worden afgeschaft. Verder hebben we de wetgeving.

Wie is er verantwoordelijk als een zelfrijdende auto een ongeluk veroorzaakt? En hoe passen mensen die nog zelf rijden (in een niet-zelfrijdende auto) in dit plaatje?

We kunnen voor deze problematiek makkelijk een lijst van tientallen groepen van belanghebbenden opstellen. Sommige groepen zullen positief staan tegenover de zelfrijdende auto terwijl andere groepen hier negatief tegenover staan. Naarmate het aantal betrokken groepen groter is neemt de kans op tegengestelde belangen toe.

Het oplossen van deze tegenstellingen is moeilijk en kost tijd.

Tegengestelde belangen.

Conclusie

Naast de bovenstaande oorzaken van een complexere wereld zijn er vast nog vele anderen te vinden.

Het ziet ernaar uit dat de bovengenoemde oorzaken op de lange termijn relevant blijven. Daardoor wordt de wereld steeds complexer. Het eind van die trend is nog niet in zicht.

Op het gebied van vereenvoudiging door uniformering lijken overheden vast te lopen, denk aan de EU en aan de VS. Hopelijk komen er meer initiatieven op dit gebied uit het bedrijfsleven.

Als organisatie kun je maar beter voorbereid zijn op een complexe toekomst met veel maatwerk voor klanten en uitgebreide ketensystemen voor de samenwerking met leveranciers en afnemers. Er zijn manieren om complexiteit beter beheersbaar te maken.

Waardering: 4 van 5.

Stemmen: 2

Gemaakt: 2015-12-13

Gepubliceerd:

Gewijzigd: 2015-12-13

Gepubliceerd door: Abits B.V.