Sinds 2005

Betere ICT, betere bedrijfsprocessen

De beste methode om eisen te vinden? Ethnografie?

In mijn ruim 18-jarige ervaring in de "kantoorautomatisering" heb ik vaak de eisen voor een nieuw systeem, of de eisen voor aanpassing van een bestaand systeem, moeten achterhalen. In gesprekken met opdrachtgevers en gebruikers probeer ik te achterhalen wat deze eisen zijn. Ideaal gezien probeer ik andere belanghebbenden erbij te betrekken.

Reacties

Met interviewtechnieken kun je veel eisen boven water krijgen, maar tijdens interviews ben ik ook wel minder constructieve reacties tegengekomen.

Geen idee voor eisen

Dit lijken over het algemeen gebruikers te zijn die hun werk doen, maar nauwelijks een beeld hebben van wat daarvoor nodig is. Dit speelt vaak als ze een klein stuk van het totale proces uitvoeren en andere de overige onderdelen van het werkproces uitvoeren. Hier kan ook desinteresse spelen.

Bedenkelijk kijkende man met zwevende vraagtekens

Detaileisen

Ik heb meegemaakt dat er voor ontwerp van een intern medewerkersrapport uitgebreid werd gesproken over de kleur van het rapport en nauwelijks over de inhoud. Lukt het niet (snel genoeg) om dit bij te sturen dan is minimaal een extra interview nodig om de inhoudelijke eisen te vinden.

Daar ben jij toch voor?

Ieder zijn expertise, en daar ben ik inderdaad voor. Hoe het bedrijf(sproces) en de strategie er uit moeten zien is echter niet aan mij (de bedrijfsanalist) om te bepalen. Dit is aan de directie, management of medewerkers. Ik kan door de juiste vragen te stellen wel helpen de gedachten erover te vormen en de benodigde IT ervoor bepalen.

Geef alle (ruwe) gegevens

Ik heb het meegemaakt dat mensen om de ruwe onbewerkte gegevens vroegen om zelf daarmee rapportages te maken. Daarbij vonden ze het niet relevant dat de gegevens nog moesten worden omgezet tot uniforme gegevens met een bepaalde betekenis, er dubbele operationele kosten gemaakt zouden worden en dat hun rapporten minder actueel zouden zijn dan volgens het alternatef. Dit verzoek zou vrijwel zeker leiden tot soortgelijke rapportages uit verschillende bronnen. Hierdoor zouden de rapportages niet consistent zijn.

Ik weiger niet vaak een eis op te nemen, maar deze eis heb ik geweigerd. Ik zou desnoods naar de opdrachtgever stappen om de consequenties van deze eis duidelijk te maken. Natuurlijk ben ik altijd bereid rapportages op maat te maken of om andere software tooling ter beschikking te stellen.

Tegenwerking

Ook tegenwerking kom je tegen, meestal is dit impliciet. Iemand lijkt mee te werken, maar schuift dingen op de lange baan en komt met vele redenen waarom het op dat moment echt niet kon. Heel soms kom je expliciet geformuleerde tegenwerking tegen. Ik heb een keer te maken gehad met een gebruiker die zei zijn werk kwijt te zullen raken als ik het gemakkelijker voor hem maakte.

Naast bang zijn voor de eigen baan kunnen macht, het "not invented here"-syndroom, jalouzie en een andere visie redenen zijn voor tegenwerking. Dit soort tegenwerking is vaak lastig te herkennen en soms lastig aan te pakken. Dit moet wel gebeuren, anders is de kans groot dat een project veel duurder wordt dan wat was begroot.

Heeft u eisen die in kaart gebracht moeten worden?

Vraag een gratis gesprek

De beste methode?

Een beetje flauw misschien, maar ik denk niet dat er een beste methode is. Er is geen methode die in alle situaties goed werkt. Een methode die in de ene situatie goed werkt, werkt in een andere situatie minder goed.

Een methode die in enkele van de hierboven genoemde gevallen tot goede resultaten kan leiden is ethnografie. Binnen de IT worden hiervoor ook vaak andere termen zoals veldwerk of antropologie gebruikt.

Wat is ethnografie?

Binnen de IT wordt met ethnografie bedoeld het observeren van gebruikers tijdens het gebruik van het systeem. Als het werk niet al te gecompliceerd is dan is het mogelijk om als gebruiker mee te werken om op deze manier het systeem te ervaren. Als het werk wel gecompliceerd is dan kun je je laten inwerken door een ervaren gebruiker. Je ervaart het systeem zo als nieuwe gebruiker.

Man die uitleg krijgt van een vrouw achter een laptop

Voordelen van ethnografie

Toepassing van ethnografie om eisen te achterhalen heeft een aantal voordelen.

  • Een goede observant kan uit de observaties of het zelf meewerken (ethnografie) daadwerkelijk benodigde eisen ervaren.
  • Gebruikers hebben vaak enkele eisen die zo voor de hand liggend zijn dat ze impliciet veronderstellen dat iedereen ze kent. Ze "vergeten" die eisen op te geven. Vaak zijn er nog andere eisen die over het hoofd worden gezien. Deze eisen kunnen door ethnografie (deels) worden gevonden.
  • Als gebruikers tijdens het gebruik schelden op een systeem of erover klagen, dan weet je dat je nog wat eisen hebt gevonden. Waarschijnlijk zijn dit knelpunten die met hoge prioriteit moeten worden opgelost. Ik heb dit meegemaakt bij gebruikers die van tevoren aangaven geen eisen te hebben.

Nadelen van ethnografie

Natuurlijk kleven er ook nadelen aan ethnografie. Het dient gecombineerd te worden met andere methoden.

  • Ethnografie kan slechts eisen voor een bestaand systeem en bestaand proces in kaart brengen. Ethnografie kan natuurlijk ook op een prototype worden toegepast, maar het kan niet worden gebruikt om eisen te achterhalen voor een systeem of bedrijfsproces dat nog moet worden gebouwd.
  • Ethnografie ziet geen zeldzame situaties. In vrijwel ieder systeem kunnen zeldzame situaties voorkomen. Het gaat om situaties die hooguit enkele keren per jaar voor komen. De kans dat je zo'n situatie tijdens de observaties tegen komt is gering. Dit kunnen wel belangrijke situaties zijn die voor een slechte klantervaring en mogelijk slechte publiciteit kunnen zorgen. Neem bijvoorbeeld dat iemand vlak na een verhuizing overlijden waardoor de verwerking van deze twee gebeurtenissen door elkaar gaat lopen. De kans op ieder van deze gebeurtenissen afzonderlijk is voldoende om rekening mee te moeten houden. De kans op de combinatie van deze twee gebeurtenissen is miniem, maar het komt voor. Verkeerde verwerking van zo'n situatie kan leiden tot veel slechte publiciteit.

Conclusie

Ethnografie kan leiden tot eisen die met andere methoden niet gevonden zouden zijn.

Ethnografie is een waardevol onderdeel van een palet van methoden om eisen voor IT-systemen te achterhalen. Ethnografie is ook toepasbaar bij het bepalen van eisen voor andersoortige systemen of producten.

Ethnografie kan echter nooit als enige methode worden gebruikt en het moet worden aangevuld met andere methoden voor het vinden van eisen.

Waardering: 1 van 5.

Stemmen: 0

Gemaakt: 2016-09-04

Gepubliceerd:

Gewijzigd: 2016-09-08

Gepubliceerd door: Abits B.V.

Foto van Etienne Moerman

Als Business Analyst (bedrijfsanalist) bij heb ik veel ervaring op het grensgebied van IT en de bedrijfskundige kant.

Deel dit artikel