Sinds 2005

Betere ICT, betere bedrijfsprocessen

Hoe draagt uw IT bij aan uw bedrijfsdoelstellingen?

Hoofddoelstelling

Iedere organisatie heeft minimaal 1 hoofddoelstelling en die doelstelling is zo ongeveer de reden dat de organisatie bestaat. Bij bedrijven gaat het vaak om het behalen van (zoveel mogelijk) winst en bij (semi)-overheidsorganisaties gaat het vaak om het correct uitvoeren van overheidstaken.

Bij non-profit organisaties zijn de doelstellingen diverser, bijvoorbeeld het bevorderen van bewustwording, genereren van publiciteit of het helpen van zoveel mogelijk mensen.

Pijl naar de roos met een persoon die over de pijl loopt

Verdeling in deeldoelstellingen

De hoofddoelstelling wordt vervolgens onderverdeeld in deeldoelstellingen en die worden op hun beurt verder onderverdeeld in deeldoelstellingen. Op deze manier komt een plan naar voren om de hoofddoelstelling te bereiken.

Voorbeeld

Laten we als voorbeeld de hoofddoelstelling nemen om 10% meer winst te maken. Om dit te bereiken wordt ervoor gekozen om 10% meer omzet te genereren en de kosten gelijk te houden.

De omzetvergroting op zijn beurt wordt weer bereikt door 5% nieuwe klanten binnen te halen, 4% minder klanten te verliezen en door bestaande klanten 3% meer te laten besteden.

Dit alles zal voor directies, bedrijfsconsultants en accountants bekende kost zijn. Het bepalen van de volgende te zetten stap wordt al lastiger.

Hoe kunnen de deeldoelstellingen worden behaald?

Mogelijke keuzes zijn

  • een reclamecampagne opzetten
  • een nieuwe website
  • een nieuw Customer Relation Management (CRM) systeem
  • data mining

Hier begint de uitdaging. Managers, business consultants en accountants hebben meestal niet de kennis om het vervolgtraject te beoordelen op haalbaarheid, echte kosten en baten. Willen zij hun beoordelingen goed kunnen doen dan is het van belang dat de haalbaarheid objectief wordt beoordeeld en de echte kosten en baten boven water worden gehaald. Punten waarop met name aan de IT-kant moet worden gelet bespreek ik hieronder.

Het bereiken van de deeldoelstellingen

Hieronder werken we de deeldoelstellingen uit het bovenstaande voorbeeld verder uit.

Reclamecampagne als middel om een deeldoelstelling te behalen

Laten we zeggen dat er een reclamecampagne wordt opgezet. Hoeveel deze kost zal redelijk duidelijk zijn, maar de vraag hoeveel de reclamecampagne oplevert is lastiger te beoordelen.

Een omzet is nooit constant, maar wordt mogelijk beïnvloed door een bestaande (of net ontstane) trend, door willekeurige gebeurtenissen in de omgeving (concurrent heeft leveringsproblemen?), door seizoenseffecten en door de reclamecampagne.

Voor welk deel van de omzetverandering is de reclamecampagne nu verantwoordelijk? Met zekerheid is dit nooit te zeggen, maar er kunnen wel statistisch significante uitspraken worden gedaan.

Dit kan al tijdens de reclamecampagne zodat het mogelijk is om de reclamecampagne te stoppen als deze onvoldoende effect oplevert of erger de omzet zelfs aantast. Hiervoor zijn geavanceerde trendanalyses en tijdreeksanalyses nodig.

Abits kan deze analyses uitvoeren. Zie onze diensten.

Nieuwe website als middel om een deeldoelstelling te behalen

Laten we nu eens veronderstellen dat, om de omzet te verhogen, er een websitebouwer wordt benaderd. Die zet een leuke nieuwe website neer. Net als bij de reclamecampagne is de vraag nu of deze website tot meer omzet leidt.

Is de websitebouwer eigenlijk wel verteld dat het doel van de website meer omzet is? En is te verwachten dat dit blijvende omzet is, of zakt het weer weg als het nieuwtje eraf is?

En bouwt de websitebouwer niet allerlei leuke trucjes die naar verwachting niets aan de omzetdoelstelling bijdragen en alleen maar geld kosten? En is uw organisatie dan bereid daarvoor te betalen?

Abits voert bedrijfsanalyses (business analyses) uit om dit soort vragen boven water te krijgen en te beantwoorden.

CRM systeem als middel om een deeldoelstelling te behalen

Is het wel zo nodig om een nieuwe website te maken of een reclamecampagne te beginnen? En is het wel zo nodig een nieuw CRM systeem aan te schaffen?

Worden alle relevante interne systemen wel voldoende benut? Worden bijvoorbeeld de CRM of de ERP systemen wel voldoende benut?

Kan een beter gebruik daarvan niet meer opleveren en/of minder kosten? Mogelijk worden er in het CRM systeem door uw medewerkers slechts adresgegevens bijgehouden.

In dat laatste geval zal het veel zinvoller zijn om allerlei andere (extra) gegevens te gaan bijhouden dan om een ander CRM systeem te kopen, een reclamecampagne te beginnen of een nieuwe website te maken. Begin bijvoorbeeld eens met het vastleggen van alle contactmomenten, onderwerpen van gesprek, gesprekspartners en dergelijke.

Is het niet zinvoller een paar duizend euro uit te geven aan een analyse van de huidige situatie dan opdracht te geven voor een nieuw systeem. Dit laatste kost al snel een ton. Zie ook 7 redenen voor mislukken van grote IT projecten.

Data mining als middel om een deeldoelstelling te behalen

Op het moment is data mining hip, dus het kan zijn dat iemand op het idee komt om het klantenbestand te laten data minen om zo minder klanten te verliezen of meer omzet per klant te genereren (klantprofilering).

Met data mining kunnen mooie resultaten worden bereikt, maar het moet met beleid gebeuren. Is het van alle klanten wel zo erg dat u ze kwijt raakt?

Maakt u op deze klanten wel (voldoende) winst? Is de winstgevendheid van die klanten wel voldoende te verbeteren of legt u geld toe op een groot deel van de klanten die u verliest? In dat laatste geval bent u ze waarschijnlijk liever kwijt dan rijk.

Met dit soort bedrijfskundige aspecten moet rekening worden gehouden. U zult dit doen, maar de mensen die de datamining analyses uitvoeren ook?

Conclusie

Bovenstaande voorbeelden tonen hoe de wisselwerking tussen bedrijf en IT kan uitpakken.

IT-ers hebben over het algemeen onvoldoende kennis van de bedrijfskundige en organisatiekundige kant.

Directie, business consultants en accountants op hun beurt hebben over het algemeen te weinig kennis en ervaring met de IT-kant.

Beide werelden moeten bij elkaar worden gebracht. Zie hier het werk van de Business Analyst.

Waardering: 1 van 5.

Stemmen: 0

Gemaakt: 2015-08-22

Gepubliceerd:

Gewijzigd: 2015-11-27

Gepubliceerd door: Abits B.V.

Foto van Etienne Moerman

Als Business Analyst (bedrijfsanalist) bij heb ik veel ervaring op het grensgebied van IT en de bedrijfskundige kant.

Deel dit artikel