Sinds 2005

Betere ICT, betere bedrijfsprocessen

Gezocht VOC medewerker! Welke ondersteuning heeft deze nodig?

In VOC mentaliteit in de organisatie staat beschreven welke kenmerken een organisatie die de VOC mentaliteit nastreeft moet hebben.

Maar hoe ziet een medewerker eruit die geschikt is voor zo'n VOC-organisatie? Het zal duidelijk zijn dat niet iedereen geschikt is om binnen een VOC-organisatie te werken, net zoals niet iedereen geschikt is om binnen een bureaucratische organisatie te werken.

De ideale VOC-medewerker moet in staat zijn om de kenmerken van een VOC-organisatie te kunnen ondersteunen.

Piraat in vol ornaat.

Eigenschappen van een VOC-medewerker

In mijn ogen moet een VOC-medewerker de volgende eigenschappen hebben:

 • proactief zijn Problemen voor zijn en als er toch problemen optreden de oorzaak wegnemen in plaats van uitsluitend de symptomen te bestrijden. Een proactieve organisatie vereist natuurlijk proactieve medewerkers.
 • lef hebben Bij complexe projecten, en ieder ambitieus project is per definitie complex, is het regelmatig nodig om van de gebaande paden af te wijken en om tegen anderen, waaronder hoger geplaatsten, in te gaan. Een ambitieuze organisatie heeft dus medewerkers met lef nodig.
 • zelfsturend zijn In mijn ervaring zijn kleine proactieve zelfsturende teams het meest effectief. Net als bij voetbal moeten dit geen mensen met sterallures zijn, maar slimme harde werkers die open staan voor gezichtspunten en belangen van anderen. Ambitieuze doelstellingen worden niet bereikt door in alle lagen van de organisatie ellenlange overleggen te houden. Ambitieuze doelstellingen vereisen actie en dat betekent dat medewerkers aan het werk moeten kunnen zonder dat ze alles wordt aangegeven, voorgekauwd of uitgelegd. In de tijd van het VOC moesten medewerkers veel op eigen initiatief doen, simpelweg omdat de reistijd voor overleg te lang was.
 • eigenbelang en organisatiebelang (kunnen) laten samenvallen Niemand werkt graag tegen zijn eigen belang in, zeker niet voor langere tijd. De enige manier om ervoor te zorgen dat mensen lange tijd loyaal zijn is door de belangen van medewerkers en de organisatie parallel te laten lopen. Dit betekent niet grote bonussen, maar goede en effectieve ondersteuning van de medewerkers en het belonen van de daadwerkelijke bijdragen die medewerkers aan de organisatie leveren. Dit betekent niet belonen volgens vaste functieschalen die aan functies vastzitten, maar belonen volgens de verantwoordelijkheid die een medewerker daadwerkelijk draagt en de bijdragen die de medewerker echt levert. Op deze manier wordt ambitie, ondernemingszin, stoutmoedigheid en proactiviteit gestimuleerd en dat is precies wat de VOC-organisatie wil bereiken.

Ondersteuning van de VOC-medewerker

De organisatie moet echter ook een aantal dingen doen om de VOC-medewerker te ondersteunen voor het effectief gebruik van de medewerker. Doen ze dit niet dan vertrekken de meest waardevolle medewerkers meestal als eerste. Punten waar de organisatie aan zou moeten denken zijn:

 • Duidelijk doel
 • Iedere afdeling en ieder team moet een lange termijn doelstelling krijgen. Deze doelstelling dient uitdagend, duidelijk, concreet, acceptabel en haalbaar te zijn. Bezuinigingsmethoden met de kaasschaaf vallen hier wat mij betreft niet onder.

 • Voldoende middelen
 • Iedere afdeling en ieder team moet voldoende middelen krijgen, dit geldt zeker voor ambitieuze projecten. Bij ambitieuze projecten dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheid van grote kostenoverschrijdingen. Zelfs in die gevallen dient een ambitieus project nog de moeite waard te zijn. Is dit niet het geval dan kunnen de ambities beter in de ijskast worden gezet. Bij een ambitieus project moet bij een kostenoverschrijding van bijvoorbeeld 50% het project nog steeds de moeite waard zijn. Natuurlijk moet de organisatie deze kosten wel aankunnen, anders is er namelijk een reëel risico op faillissement en is het waarschijnlijk beter als de organisatie niet aan het project begint. Het is echter ook geen vrijbrief voor onbeperkte uitgaven. Er zal regelmatig geëvalueerd moeten worden of het doel nog steeds (ruimschoots) de kosten rechtvaardigt.

 • Vertrouw medewerkers
 • Vertrouw alle medewerkers, maar zeker de meest waardevolle medewerkers. Laat dit als organisatie ook blijken bijvoorbeeld door in het openbaar waardering uit te spreken over deze medewerkers.

 • Spreek medewerkers aan
 • Laat medewerkers die niet geschikt zijn voor hun taak niet aanmodderen, maar spreek ze aan. Iedereen mag fouten maken, maar als het echt niet lukt dan is het beter te zoeken naar een takenpakket dat beter geschikt is. Rotte appels moeten natuurlijk zo snel mogelijk worden verwijderd. Hun gedrag is niet acceptabel en ondermijnt de moraal van de andere medewerkers.

 • Geen harde deadlines
 • Hanteer voor ambitieuze projecten geen harde deadlines. Projecten zijn min of meer per definitie uniek waardoor vaak onverwachte problemen worden gevonden en gebaande paden niet altijd werken. Dit geldt in veel grotere mate voor ambitieuze projecten. Om deze onverwachte problemen het hoofd te bieden en om nieuwe paden te vinden is vaak aanzienlijk meer tijd nodig dan oorspronkelijk gepland. Meer tijd betekent vaak ook dat er meer geld nodig is, maar dat hoeft niet in gelijke mate te zijn.

 • Verdeel en heers
 • Verdeel een ambitieus project in kleinere stukken die ieder een werkende deeloplossing moeten opleveren. Dit hakt de grote ambitie in kleinere en beter beheersbare stukken. Dit verdeel en heers-principe reduceert de risico's en wordt toegepast in de op dit moment populaire Agile-methoden zoals bijvoorbeeld SCRUM, maar het principe zelf is natuurlijk veel ouder. Soms is het mogelijk deeloplossingen alvast te gaan gebruiken waardoor een deel van de baten al te realiseren is.

 • Duidelijke exit strategie
 • Om het compleet ontsporen van projecten te voorkomen moet er een exit strategie zijn. We hebben bijvoorbeeld bij een Betuwelijn of het PGB-systeem van SVB gezien wat dit ontsporen inhoudt. De exit strategie moet al worden opgesteld in de initiatiefase van het project. In de exit strategie moet worden aangegeven wanneer het project in de beoogde vorm wordt gestopt. Hierbij kan gedacht worden aan een budgetoverschrijding van 25% terwijl het project voor minder dan 25% af is. Of er kan worden gedacht aan een deadline overschrijding van meer dan 3 maanden terwijl er volgens de oorspronkelijke planning nog 12 maanden te gaan is. Zeker bij infrastructurele werken is er een kans dat het werk slechts ver na de oorspronkelijke deadline kan worden afgerond en met enorme kostenoverschrijdingen. Bij IT-projecten is het echter verstandig om onafhankelijke derden naar het project te laten kijken. Zij kunnen het project mogelijk afronden, of zelfs opnieuw doen, tegen aanzienlijk lagere kosten. Voor alle projecten moet er echter rekening mee worden gehouden dat het niet is af te ronden tegen acceptabele kosten en dat alle uitgaven tot dan toe voor niets waren. Voor infrastructurele werken zijn er waarschijnlijk zelfs nog extra opruimkosten die moeten worden gemaakt. Het werk moet worden afgebroken of in ieder geval veilig gemaakt worden en dit kan nog een aanzienlijke kostenpost zijn.

Er zijn diverse organisaties die zich specialiseren in projectmanagement, HRM en bedrijfskundige zaken.

Bij Abits specialiseren we ons op de IT-invulling van deze problematiek. Denk hierbij aan Business Analysis, Business Intelligence en data-technieken.

Waardering: 3 van 5.

Stemmen: 3

Gemaakt: 2015-10-29

Gepubliceerd:

Gewijzigd: 2015-11-27

Gepubliceerd door: Abits B.V.

Foto van Etienne Moerman

Deel dit artikel