Sinds 2005

Betere ICT, betere bedrijfsprocessen

Goed is goed genoeg?

Softwaresystemen die niet doen wat ze moeten doen kennen we intussen wel, dat kan leiden tot mislukte projecten. Laten we dit echter eens van de andere kant bekijken, een softwaresysteem dat precies doet wat het moet doen en helemaal 100% correct werkt. Geweldig toch? Of niet?

Wijzerplaat met tekst: don't wait for perfection it's time for progress.

De weg naar een correct werkend systeem is duur

Naarmate we verder vorderen bij het bouwen van een softwaresysteem krijgen we in dezelfde tijd (met hetzelfde budget) minder gedaan. Dit komt door de complexiteit die toeneemt tijdens de bouw. Bovendien moet, zeker in Agile methoden, iedere keer worden gecontroleerd of per ongeluk fouten zijn geïntroduceerd.

Als we beginnen met het eerste stukje functionaliteit van een nieuw systeem dan hoeven we geen rekening te houden met dingen die al aanwezig zijn, dus we zijn klaar als het eerste stukje functionaliteit correct werkt.

Komen we bij het tweede stukje functionaliteit dan moeten we om te beginnen zorgen dat dit het eerste stukje niet in de weg zit en verder moet het eventueel correct samenwerken met het eerste stuk. Hebben we het tweede stukje functionaliteit af dan moeten we controleren of het correct werkt. We moeten echter ook controleren of het eerste stukje functionaliteit ook nog steeds correct werkt.

Bij ieder volgend stukje functionaliteit herhaalt dit proces zich ten aanzien van alle eerdere stukjes functionaliteit.

Het zal zo duidelijk zijn dat bij ieder volgend stukje functionaliteit meer tijd nodig is, ofwel dat we in dezelfde tijd minder gedaan krijgen, de productiviteit wordt lager.

Voorbeeld

Veronderstel dat een team de eerste week 10% van de benodigde functionaliteit kan realiseren. Veronderstel verder dat dit team door de toenemende complexiteit en de toenemende hoeveelheid werk in een week 5% minder functionaliteit kan opleveren dan de week ervoor. In de tweede week realiseren ze dus 9,5% van de benodigde functionaliteit. Aan het eind van week 2 is dan 19,5% van de benodigde functionaliteit af.

In welke week heeft dit team 100% van de benodigde functionaliteit gerealiseerd? Antwoord

Stel dat iedere week 7,5% minder functionaliteit wordt opgeleverd in plaats van 5%. In welke week is dan 100% van de benodigde functionaliteit gerealiseerd? Antwoord

Dit terwijl 97,9% van de benodigde functionaliteit was 1 week eerder gereed, de laatste 2,1% koste 5,6% van de tijd (van het budget). En 95% van de functionaliteit was 2 weken eerder gereed, de laatste 5% heeft dus 11% van het budget gekost en 3 weken eerder was 91,9% klaar.

U begrijpt waar ik heen wil. Er hangt een flink prijskaartje aan de laatste loodjes. Je kunt je dan ook afvragen of de kosten van de laatste procenten wel opwegen tegen de baten ervan. Bij echt complexe systemen is de achteruitgang van de productiviteit in de laatste paar weken vaak nog erger dan in de eerste weken.

Uitleg

Grafiek met voortgang voor verschillend productiviteitsverlies

Bovenstaande grafiek toont een zogenaamde burn down chart, deze is bekend van scrum. Op de x-as staat het weeknummer en op de y-as het percentage functionaliteit dat nog moet worden gebouwd. De productiviteit begint bij 10% van alle functionaliteit die aan het eind van week 1 is gebouwd, in dit tempo is na 10 weken 100% gebouwd. De rode lijn geeft aan hoeveel functionaliteit er nog gebouwd moet worden als iedere volgende week een 5% lagere productiviteit heeft dan de voorgaande week (door complexiteit en extra werk). De blauwe lijn geeft het verloop aan bij een 7,5% lagere productiviteit.

Het werk is klaar op het punt waar de rode of blauwe lijn de x-as (zwarte horizontale lijn) kruist.

Dit is een eenvoudig plaatje, de werkelijkheid is minder duidelijk. Er zullen in werkelijkheid meer pieken en dalen te zien zijn. Door refactoring en herontwerp is de productiviteit tijdelijk weer op te krikken om daarna weer af te nemen.

Topkwaliteit is toch perfect?

Nu zult u misschien denken dat er bedrijven zijn die het wel voor elkaar krijgen om topkwaliteit te leveren met alle functionaliteit en op tijd.

Laten we dan eens kijken naar de eerste iPhone van Apple. Ik neem aan dat iedereen dit topkwaliteit vindt. Hoe mooi en vernieuwend deze eerste iPhone ook was, hij was niet perfect. Bij de introductie had hij geen ondersteuning voor MMS of Apps en er zat geen kopieer-en-plak functionaliteit op. Later is dat met nieuwe versies van het besturingssysteem toegevoegd, maar bij de introductie van deze eerste iPhone waren er mensen die over voorgaande punten klaagden.

Waarschijnlijk was het een bewuste keuze van Apple om deze functionaliteit niet bij de marktintroductie mee te nemen en het in plaats daarvan later op te nemen.

Wanneer is goed dan goed genoeg?

Het antwoord op deze vraag hangt af van de context. Hierbij kunnen we een aantal gevallen onderscheiden.

In een concurrerende markt

In een concurrerende markt waarbij concurrenten al een soortgelijk systeem of product op de markt hebben zal het waarschijnlijk belangrijker zijn om snel op de markt te zijn dan om alle functionaliteit te leveren die concurrenten leveren.

Dit is de situatie van de eerste iPhone. De ontbrekende functionaliteit kan tegenwoordig vrij gemakkelijk worden nageleverd door software-updates. Indien concurrerende producten die wel hebben dan moet deze toevoeging wel worden gedaan, het levert dus geen kostenbesparing op. De tijd om op de markt te komen is echter essentieel.

Intern softwaresysteem

Betreft het een intern systeem, of is er nauwelijks concurrentie, dan is de vraag gerechtvaardigd of je alle functionaliteit moet leveren. Wegen de baten van de laatste stukjes functionaliteit op tegen de kosten?

Is dat niet het geval dan ligt het voor de hand om die functionaliteit te laten vallen.

Rechtsgelijkheid

Diverse organisaties (o.a. SVB, UWV, belastingdienst) moeten wetgeving uitvoeren. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de ene burger (of andere rechthebbende) anders wordt behandeld dan de andere burger in een soortgelijke situatie. Een burger die ergens recht op heeft moet dat kunnen krijgen. Het niet bouwen van functionaliteit mag dus nooit tot gevolg hebben dat er rechtsongelijkheid ontstaat of dat een burger zijn recht niet krijgt of niet kan krijgen.

Je zou kunnen redeneren dat een burger die zijn recht niet krijgt in beroep kan gaan. Formeel klopt dit, maar diverse wetten zijn zo ingewikkeld dat het een burger niet zonder meer duidelijk is wat zijn rechten zijn. Bovendien moet het computersysteem alsnog de benodigde functionaliteit bieden indien de burger in beroep gelijk krijgt. Het is duur om op dat moment gedwongen het systeem aan te passen.

Eenvoudigere wetgeving ligt voor de hand om hier veel problemen te voorkomen. Ook extra wettelijke bevoegdheden van diverse organisatie om onbillijke situaties te kunnen rechtzetten zouden hier zeer helpen. Systeemontwerpers kunnen daar echter betrekkelijk weinig aan veranderen.

Zij moeten ervoor zorgen dat het systeem zodanig flexibel is dat het mogelijk is om af te wijken van de gebruikelijke gang van zaken. De uitvoerende organisatie moet daar dan de gebruikelijke controlemaatregelen op toepassen.

Op die manier kan voorkomen worden dat het ondersteunen van de laatste exotische situaties in de miljoenen loopt. Als wetgever en uitvoeringsinstantie kun je dan beter het geld dat je zo bespaart gebruiken om de mensen te compenseren die in de laatste exotische situaties zitten. Helemaal waterdicht krijg je het toch niet met de huidige complexe en snel wisselende wetgeving.

Conclusie

Goed kan goed genoeg zijn.

In een sterk concurrerende markt is het vaak zinvol om niet alles in een bepaalde versie te willen stoppen, maar om bepaalde functionaliteit in een latere versie toe te voegen. Time to market is dan het belangrijkst.

Voor interne systemen spelen er vaak geen concurrentie overwegingen, dan kan bespaard worden door bewust het laatste stukje functionaliteit niet te bouwen.

Voor organisaties die wetgeving uitvoeren is met name het inbouwen van flexibiliteit nodig om exotische situaties alsnog kwijt te kunnen in het computersysteem.

Waardering: 1 van 5.

Stemmen: 0

Gemaakt: 2016-03-01

Gepubliceerd:

Gewijzigd: 2016-03-02

Gepubliceerd door: Abits B.V.