Sinds 2005

Betere ICT, betere bedrijfsprocessen

Klantondersteuning en IT-systemen

Een bedrijf kan niet overleven zonder klanten, dat is algemeen bekend. Klanten zijn pas tevreden als hun “probleem” goed en snel is opgelost. Dat “probleem” kan de financiering van een bedrijfsovername zijn, maar ook een modieuze winterjas. Hoe helpen bedrijven deze klanten?

Onderdelen klantondersteuning en gevolgen (Duits-talig)

Klant wordt ondersteund door medewerker

Vroeger was het eerste contact met een bedrijf meestal via een medewerker van het bedrijf. Deze hoorde het verzoek aan en probeerde de klant te helpen. De flexibiliteit en snelheid waren vaak beperkt. Hierdoor werden vaak standaardoplossingen aangeboden. Aan de andere kant was er vaak minder behoefte om al te ver af te wijken van wat gangbaar was. Verder waren er minder bedrijfsprocessen strak in IT-systemen gegoten. Handmatig kon er wel wat worden aangepast.

Klant wordt ondersteund door IT-infrastructuur

Tegenwoordig is het eerste contact met een bedrijf via de IT-infrastructuur. Dit kan direct via de website van het bedrijf zijn of indirect via sociale media. Klanten moeten hierbij snel kunnen vinden wat ze zoeken en het moet duidelijk zijn dat hun “probleem” wordt opgelost.

De website wordt ondersteund door IT-systemen van het bedrijf. Het is vaak via de website niet mogelijk alle uitzonderlijke situaties af te handelen. Dit kan doordat het te duur wordt om alle mogelijkheden te ontsluiten of doordat het voor de klant te ingewikkeld wordt.

In dit soort gevallen moet de klant alsnog contact opnemen met een medewerker van het bedrijf. Medewerkers krijgen met ingewikkeldere gevallen te maken.

Kennis van bedrijfsprocessen en IT-systemen

Om de moeilijkere gevallen op te lossen is meer inzicht in de bedrijfsprocessen en IT-systemen nodig. Het afhandelen van de echt complexe gevallen vereist gedetailleerd inzicht in de bedrijfsprocessen en IT-systemen.

Veel bedrijfsprocessen en IT-systemen zijn verre van flexibel. Hierdoor worden minder alledaagse, maar regelmatig voorkomende situaties niet goed ondersteund. Het gaat bijvoorbeeld regelmatig mis bij verhuizingen (met / zonder meenemen van het contract), samenwonen, uit elkaar gaan en overlijden.

IT-systemen moeten ruimte laten om af te wijken

Bij de minder alledaagse situaties spelen er vaak nog speciale dingen die bij het ontwerp van de ondersteunende IT-systemen niet voorzien waren, of die zo sporadisch voorkomen dat het bedrijfseconomisch niet zinvol is er expliciet rekening mee te houden. Toch moeten deze situaties afgehandeld kunnen worden. Om dit te bereiken moeten IT-systemen de mogelijkheid geven af te wijken van de vooraf gedefinieerde bedrijfsprocessen. Dit moet dan kunnen zonder potentieel gevaarlijke toegangsrechten toe te kennen. Op deze manier kunnen IT-systemen bedrijfseconomisch verantwoorder worden gebouwd.

Waardering: 1 van 5.

Stemmen: 0

Gemaakt: 2016-03-29

Gepubliceerd:

Gewijzigd: 2016-03-30

Gepubliceerd door: Abits B.V.