Sinds 2005

Betere ICT, betere bedrijfsprocessen

Stakeholders (belanghebbenden) hoe ga je er mee om?

Ik bespreek beknopt wat stakeholders (belanghebbenden) zijn, het belang van het betrekken van stakeholders en wat een business analist met stakeholders doet.

Wat bedoelen we met stakeholders (belanghebbenden)?

Letterlijk zou je kunnen zeggen dat dit mensen of organisaties zijn die een belang (stake) hebben in je project (plan, product, organisatie enz.). Dat belang kan financieel zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om

  • het goed kunnen uitvoeren van het eigen werk;
  • het voldoen aan richtlijnen, wetgeving, regelgeving en voorschriften;
  • het goed gebruik kunnen maken van het op te leveren product of softwaresysteem; en
  • het hebben of verwachten van overlast van het project of het op te leveren product of softwaresysteem.

Diagram financieel stakeholder

Het belang van het betrekken van stakeholders

Er zijn diverse redenen waarom in bepaalde situaties bepaalde stakeholders betrokken zouden moeten worden. Zonder compleet te willen zijn noem ik er enkele.

Geen ideaalbeeld, maar een beeld van de werkelijkheid

Een project draaien uitsluitend op grond van een ideaalbeeld is geen goed idee. De werkelijkheid is complexer dan het ideaalbeeld.

Zouden we niet alle relevante stakeholders betrekken, maar uitsluitend uitgaan van het ideaalbeeld dan zouden we het onmogelijk kunnen maken dat bepaalde situaties worden afgehandeld. Dit kan een groot probleem opleveren. Denk bijvoorbeeld aan wat er gedaan moet worden bij een faillissement van een klant. Dit komt bij de meeste organisaties slechts sporadisch voor en de meeste organisaties zullen hiervoor geen standaardproces hebben.

Compleet beeld

Om een project succesvol te kunnen afronden en een bruikbaar product of softwaresysteem te kunnen leveren moeten we een behoorlijk compleet beeld hebben van de omgeving waarin het product of softwaresysteem gebruikt gaat worden en wat het moet kunnen. Bepaalde functionaliteit zal niet worden geleverd, maar dat zal een bewuste keuze moeten zijn.

Vraag je aan autocoureurs hoe een auto eruit moet zien, dan zal hij hard moeten rijden en snel kunnen optrekken. Wil je deze auto vervolgens als consumentenauto verkopen dan lukt dat niet. De meeste consumenten willen meer dan 1 zitplaats in de auto. Comfort en veiligheid zullen de meeste ook belangrijk vinden.

Stakeholders niet gehoord dus tegenwerking?

Belangrijke stakeholders die niet betrokken zijn geweest bij een project voelen zich niet gehoord en kunnen gaan tegenwerken. Soms is dat legitiem omdat bepaalde belangrijke gezichtspunten buiten beschouwing zijn gelaten (het beeld is incompleet), maar het kan ook gebeuren uit frustratie. Een volkomen begrijpelijke menselijke reactie. Het effect van beide is dat het product minder gebruikt wordt dan beoogd.

De tegenwerking kan ook bij onbelangrijke stakeholders optreden. Daar hoeft geen rekening mee gehouden te worden, maar het is verstandig om deze stakeholders in ieder geval te informeren. Het kan verstandig zijn om gesprekken met ze te houden om de plannen toe te lichten, te luisteren naar de bezwaren, de eisen en naar mogelijke alternatieven die worden voorgesteld. Het is misschien mogelijk met een deel rekening te houden wat vertraging bij de uitvoering kan voorkomen.

Welke groepen stakeholders zijn er?

De groepen stakeholders kunnen van project tot project verschillen. In het algemeen zien we de volgende groepen vaak terug

  • financiers;
  • opdrachtgevers;
  • gebruikers;
  • beheerders die het eindproduct in beheer moeten nemen;
  • toezichthouders; en
  • overige groepen.

Verder zijn leveranciers, afnemers, werknemers en aandeelhouders groepen stakeholders die er wel kunnen zijn, maar vaak minder relevant zijn voor het project.

Diagram met groepen stakeholders

Vooral de groep toezichthouders wordt vaak over het hoofd gezien, maar deze groep wordt steeds belangrijker. Banken en verzekeringsmaatschappijen hebben er al langer mee te maken (o.a. Basel I t/m III voor banken en Solvency I t/m II voor verzekeringsmaatschappijen), maar met de striktere Europese regelgeving omtrent privacy krijgen ook veel andere organisaties hiermee te maken. Zelfs de tennisvereniging in het dorp moet voldoen aan deze nieuwe regelgeving.

De overige groepen zijn over het algemeen afhankelijk van het specifieke project of product. Bij de aanleg van een weg zijn omwonenden van belang, maar voor een nieuwe website niet. Voor een nieuw website kunnen we de websiteontwerpers als stakeholder zien.

Wat doet een business analist met stakeholders?

Een goede business analist zal stakeholders zoeken en in kaart brengen. Hierbij zal hij ook hun belangen noteren.

Verschillende stakeholders kunnen strijdige belangen hebben. Het is de taak van de business analist om dat in kaart te brengen en te zoeken naar manieren om deze belangen zo goed mogelijk met elkaar te verenigen.

Stakeholders kunnen wisselen, hun standpunten en hun belang kunnen wijzigen. Zeker in langdurige projecten moet de business analist deze wijzigingen bijhouden.

Het doel van dit alles?

Iets opleveren dat daadwerkelijk wordt gebruikt en bijdraagt aan de organisatiedoelen.

Waardering: 1 van 5.

Stemmen: 0

Gemaakt: 2016-01-06

Gepubliceerd:

Gewijzigd: 2016-01-06

Gepubliceerd door: Abits B.V.

Foto van Etienne Moerman