Sinds 2005

Betere ICT, betere bedrijfsprocessen

Verbeter uw softwareproject - communicatie

Ik heb in Verbeter uw softwareproject - managementondersteuning aangegeven dat ik een aantal van de veelvoorkomende redenen voor het mislukken van projecten apart zou behandelen. Ik was dat eerlijk gezegd weer een beetje vergeten. Bij deze wil ik die draad echter weer oppakken.

Ik doe dat met communicatie. Dit is een zeer belangrijke factor in projecten.

Communicatie is zelfs zo belangrijk dat het de onderliggende oorzaak is voor een aantal andere faalfactoren. Ik denk dan ook dat ik nog wel een aantal keren zal terugverwijzen naar dit artikel.

Als u me kent, dan weet u waarschijnlijk dat ik een exacte achtergrond heb. Ik heb mijn wortels in de techniek. U verwacht van mij waarschijnlijk geen betoog voor betere communicatie,

Mijn jarenlange ervaring leert mij echter steeds meer en steeds opnieuw dat alles draait om communicatie.

Projecten mislukken doordat niet goed gecommuniceerd wordt. Maar ook bij bedrijfsprocessen is communicatie belangrijk. Zelfs communicatie van bedrijven richting de buitenwereld is van belang.

Communicatie richting klanten is natuurlijk voor ieder bedrijf essentieel.

Iemand die constant aan het woord is en niet luistert.

Waarbij is communicatie belangrijk?

Communicatie speelt eigenlijk bij bijna alles wat je doet. Of je nu met iemand aan het praten bent, aan het chatten of bellen bent of aan het mailen, een krant, website, memo of adviesrapport leest.

Communicatie in het dagelijks leven

Iedereen zal uit eigen ervaring zeggen dat communicatie in het dagelijks leven belangrijk is. Hoe vaak heb je al niet meegemaakt dat er onenigheid is ontstaan doordat mensen elkaar niet begrijpen?

Ze begrijpen elkaar niet doordat het ze niet lukt om goed met elkaar te communiceren.

Communicatie met klanten

Ik denk dat we wel kunnen stellen dat iedereen ook ergens klant is. En gaat dat altijd zoals u wenst? Zijn de bedrijven waarbij u klant bent redelijk? Ik denk dat iedereen uit eigen ervaring kan zeggen dat niet alle bedrijven redelijk zijn. De consumentenprogramma's op televisie getuigen daarvan.

Dit is, volgens mij, meteen een kernprobleem voor veel bedrijven.

Veel bedrijven redeneren vanuit het eigen gezichtspunt. Ze leven zich niet in de klant in. Ik heb dit, als klant, afgelopen zomer weer bij diverse bedrijven van nabij mogen meemaken.

Aangezien een bedrijf niet kan bestaan zonder zijn klanten is dit gevaarlijk voor een bedrijf.

Communicatie in bedrijfsprocessen

Voor het uitvoeren van (administratieve) bedrijfsprocessen is overdracht van informatie nodig tussen de activiteiten in het bedrijfsproces.

In ieder bedrijfsproces zijn er wel activiteiten waarbij de informatieoverdracht tussen mensen moet plaatsvinden.

Een bedrijfsproces kan uit tientallen activiteiten bestaan en het aantal bedrijfsprocessen in een organisatie kan in de tientallen lopen. Voor grote en complexe organisaties kunnen dit er zelfs honderden of nog meer zijn.

Het aantal informatieoverdrachten tussen mensen kan binnen een bedrijf dus aanzienlijk zijn.

In ieder van die informatieoverdrachten kan iets mis gaan en dat kan tot een ongewenste uitkomst van het bedrijfsproces leiden.

Communicatie in projecten

Ik zal me hier beperken tot IT-projecten, maar ik heb sterk de indruk dat het verhaal hieronder voor alle projecten geldt.

Een IT-project kent een opdrachtgever. Deze opdrachtgever wil met het project een bepaald doel behalen.

Een IT-project kent ook een opdrachtnemer, de uitvoerder van de opdracht. Er kan nog sprake zijn van onderaanneming en er zijn nog meer rollen mogelijk. Voor de essentie van dit verhaal is dat echter niet relevant.

In essentie is bij IT-projecten de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer van belang. Deze communicatie kan rechtstreeks plaatsvinden, maar zal meestal plaatsvinden via diverse andere rollen in het project.

Van belang is dat een opdrachtgever en opdrachtnemer elkaars wereld vaak niet kennen en niet begrijpen.

Ieder heeft zijn eigen jargon en zijn eigen impliciete aannames.

Dit is slechts op te lossen door goede communicatie. Dit betekent dat in ieder project veel aandacht moet worden gegeven aan de communicatie. Anders krijgt de opdrachtgever iets wat hij niet kan gebruiken en de opdrachtnemer een ontevreden klant.

Hoe voorkom je communicatieproblemen?

Er zijn vele theoretische verhandelingen geschreven over communicatie en het voorkomen van problemen erbij. Denk hierbij aan de termen zender, ontvanger en kanaal.

In mijn ervaring kom je met de volgende eenvoudige en praktische punten al een heel eind

  • kunnen luisteren;
  • verduidelijking kunnen vragen;
  • kunnen samenvatten; en
  • je in het standpunt van anderen kunnen inleven.

Dit lijkt eenvoudig en veel mensen zullen roepen dat ze dat wel kunnen. Mijn ervaring is echter anders.

Voorkom communicatieproblemen door luisteren

Veel mensen luisteren niet goed. Voordat een ander is uitgesproken proberen ze hun eigen standpunt al naar voren te brengen. Of ze dwalen af.

Luisteren is echter essentieel. Als je niet hebt opgevangen wat er is gezegd dan is geen communicatie geweest en dit kan dan weer voor misverstanden zorgen.

Voorkom communicatieproblemen door verduidelijking te vragen

Mensen hebben verschillende ervaring, kennis, achtergrond eb\n manieren van zich uitdrukken. Dit alles kan snel leiden tot misverstanden.

Veel mensen denken te snappen wat er is gezegd. Ze stellen geen verdere vragen. Als je ze dan dingen vraagt over wat er net is besproken dan blijkt dat ze het helemaal niet zo goed hebben begrepen. Of pas als ze de informatie nodig hebben, blijkt dat ze het niet meer weten. Sommigen vinden het lastig na al die tijd terug te gaan om verduidelijking te vragen.

Hoe gênant, vreemd of dom je echter denkt over te komen. Vraag altijd om verduidelijking.

Door samenvatten communicatieproblemen voorkomen

Samenvatten moet natuurlijk tijdens een "live" communicatieproces gebeuren, maar het kan ook in bijvoorbeeld een e-mail wisseling.

De samenvatting dient om te controleren of je de ander hebt begrepen. De samenvatting moet dan ook aan de andere betrokkenen worden voorgelegd. Doe je dat niet dan weet je nog niets.

Om effectief te zijn dient de samenvatting zeer beknopt te zijn en bij voorkeur niet meer dan enkele zinnen.

Je zou bijvoorbeeld de volgende samenvatting kunnen voorleggen aan je gesprekspartner.

Dus je vind onze prijzen niet te hoog. Begrijp ik dat goed?

Door inleven in de ander communicatieproblemen voorkomen

Door je in te leven in de andere bij de communicatie betrokken personen kun je begrip opbrengen voor het standpunt van anderen.

Bij wederzijds begrip wordt het makkelijker om wederzijds acceptabele oplossingen te vinden.

Hoe krijg je deze communicatievaardigheden?

Het zijn er relatief weinig, maar er zijn zeker mensen die met groot gemak en goed kunnen communiceren. Bij die mensen zal het min of meer van nature in het karakter zitten.

Ik ben er van overtuigd dat deze communicatievaardigheden ook te leren zijn. Er bestaan diverse cursussen voor, die op internet eenvoudig te vinden zijn. Bij een cursus geldt ook dat niet iedereen dit even gemakkelijk zal oppakken. Verplichte bedrijfscursussen werken volgens mij nauwelijks.

Het belangrijkste bij dit soort cursussen is dat je je er voor moet openstellen.

Als ik even uit eigen (levens)ervaring spreek dan heb ik wat belangrijke concepten uit boeken over verkopen en een studiemodule over communicatie. Belangrijker is echter dat ik bij veel verschillende organisaties dingen heb zien fout gaan en dat goed heb geobserveerd en geanalyseerd.

Het allerbelangrijkste is echter doen, doen en nog eens doen. En wel in verschillende rollen, met verschillende gezichtspunten, in verschillende processen bij verschillende organisaties.

Het is vaak genoeg voorgekomen dat ik heb lopen zuchten om een andere partij, terwijl ik een paar jaar later zelf in die rol ineens veel meer begrip had voor de belangen van die partij.

Waardering: 1 van 5.

Stemmen: 0

Gemaakt: 2015-11-15

Gepubliceerd:

Gewijzigd: 2015-11-27

Gepubliceerd door: Abits B.V.

Foto van Etienne Moerman

Communiceer met anderen over dit artikel!

Als Business Analyst (bedrijfsanalist) bij Abits zorg ik voor betere communicatie tussen uw management (de opdrachtgever) en uw softwareontwikkelaar (opdrachtnemer of uitvoerende).