Sinds 2005

Betere ICT, betere bedrijfsprocessen

Verbeter uw softwareproject - verdeel en heers

De wereld om ons heen wordt steeds complexer. Hieronder geeft ik aan hoe u dit in IT-projecten ziet.

Ik bespreek verder hoe, in het kader van een IT- of softwareproject, het verdeel-en-heers-principe kan worden toegepast. Daarnaast zijn er meer algemene manieren om met complexiteit om te gaan.

Ik besluit met wat je moet beheersen om het verdeel-en-heers-principe in IT-projecten te kunnen toepassen.

Legpuzzle van losse stukjes.

IT-projecten worden complexer

Organisaties gaan samenwerken in ketens en de processen in deze ketens moeten ondersteund worden door IT-systemen. Deze IT-systemen moeten organisatieoverstijgend samenwerken. Dit betekent dat de buitenwereld naar binnen wordt "getrokken" en de IT-systemen groter worden.

De tijd dat een IT-systeem zich beperkte tot een puur administratief systeem ter ondersteuning van een enkel werkproces ligt ver achter ons. Met ERP- en CRM-systemen ontstond een trend om met een enkel systeem meer werkprocessen te ondersteunen. Hiervoor worden meerdere disciplines gecombineerd zoals bijvoorbeeld de financiële, logistieke, inkoop en managementprocessen door een ERP-systeem worden ondersteund. Hierdoor worden de systemen complexer.

Nieuwe technieken ontstaan in een steeds sneller tempo en ze dringen sneller door in de maatschappij. Organisaties moeten daar hun systemen op aanpassen. Waar een CRM-systeem vroeger al kon volstaan met het vastleggen van contactgegevens en gespreksverslagen wordt dat tegenwoordig lastiger.

Voorbeeld

De contactgegevens bestonden 30 jaar geleden uit naam, adres, postcode en woonplaats. Voeg daar het vaste telefoonnummer bij en je was klaar.

Tegenwoordig is er nauwelijks sprake meer van een vast telefoonnummer. Voor het overige moeten we de contactgegevens aanvullen met 1 of meer mobiele telefoonnummers, e-mail adressen, websites, een Facebook, Twitter, Linkedin en/of Skype account. Ik vergeet er vast nog een paar.

Verder willen we weten of een nieuwe klant bij ons is gekomen door een ouderwetse papieren advertentie, een commercial op radio of TV, huis-aan-huis-bezoeken, via onze website, e-mail nieuwsbrief, Facebook, Twitter, LinkedIn, Skype, chat, advertenties bij Google, Bing of iets dergelijks of door callcenter acties. Het zal duidelijk zijn dat systemen complexer worden naarmate het aantal technische mogelijkheden toeneemt.

De organisaties hebben moeten eventueel zelf op een gecoördineerde manier actief zijn op de diverse accounts. Dit voegt ook weer complexiteit toe.

Complexiteit van een IT-project beter hanteerbaar maken

Er zijn diverse manieren om complexiteit beter hanteerbaar te maken. Een goede methode is het toepassen van het verdeel-en-heers-principe.

Dit verdeel-en-heers-principe wordt onder andere toegepast in Agile methodes zoals bijvoorbeeld SCRUM. We verdelen hiervoor het IT-project of systeem in delen die in korte tijd kunnen worden gebouwd, liefst binnen enkele weken.

Voor deze verdeling moet rekening worden gehouden met een aantal randvoorwaarden.

Bedrijfsmatig moet de onderverdeling zinvol zijn

We willen beginnen met de delen die voor het bedrijf het belangrijkst zijn. In de oorspronkelijk visie van het project zullen onderwerpen zitten die voor de organisatie noodzakelijk zijn en er zullen onderwerpen van minder belang. Hiermee moet bij de verdeling rekening worden gehouden.

Als we een verdeling maken met in ieder deel een heel belangrijk onderwerp en een irrelevant, dan doen we de verdeling verkeerd.

Een compleet gelegde legpuzzle.

De onderverdeling moet technisch kunnen

Bij het bouwen van systemen gebeurt het regelmatig dat deel B pas gebouwd kan worden als deel A klaar is.

Het komt in de praktijk vaak voor dat B voor de organisatie uiterst belangrijk is en deel A irrelevant. Toch moet dan met A worden begonnen omdat technisch B pas gebouwd kan worden als A klaar is.

Deelopleveringen moeten bruikbaar zijn

Ideaal gezien zouden we willen dat we iedere deeloplevering in productie kunnen nemen. Daarmee halen we onze baten naar voren en we krijgen versneld terugkoppeling die kan worden gebruikt voor het verdere ontwerp en bouw van het systeem.

Het is afhankelijk van het precieze systeem of dit mogelijk is. Bij software voor vliegtuigbesturing zal dit geen optie zijn, maar bij een website is het heel gebruikelijk.

Hoge cohesie, losse koppeling

Een leidraad die ik gebruik komt uit Component Based Development. Zorg ervoor dat componenten van je systeem een grote interne samenhang (cohesie) hebben, maar een geringe onderlinge koppeling. Voor IT-projecten moeten we dit op een hoger niveau toepassen.

We moeten niet alleen kijken naar de technische samenhang en koppeling, maar ook naar de bedrijfsmatige samenhang en koppeling.

Wat is er nodig?

De persoon die de uiteindelijke verdeling maakt moet de volgende 2 dingen kunnen en kennen.

  1. Inzicht hebben of snel ontwikkelen in de werking en opbouw van de bedrijfsprocessen en de belangen van organisaties van het project. Je kan zeggen zich volledig in de bedrijfsmatige kant kunnen inleven. Hiaten in kennis en ervaring zijn niet erg zolang de juiste vragen worden gesteld en uitleg wordt gevraagd.
  2. Inzicht hebben in de toe te passen technieken. Hier geldt hetzelfde als voor het vorige punt.

Conclusie

Er is behoorlijk wat mogelijk om IT-projecten beter hanteerbaar te maken. Op naar de uitvoering!

Waardering: 1 van 5.

Stemmen: 0

Gemaakt: 2015-12-19

Gepubliceerd:

Gewijzigd: 2015-12-19

Gepubliceerd door: Abits B.V.

Foto van Etienne Moerman