Sinds 2005

Betere ICT, betere bedrijfsprocessen

VOC mentaliteit in de organisatie

Het is alweer een aantal jaren geleden dat de toenmalig premier Jan Peter Balkenende uitspraken deed waarin hij aangaf dat het in Nederland ontbrak aan de VOC mentaliteit.

Achtersteven van een VOC schip

De werkelijkheid

Nu neem ik aan dat hij niet bedoelde dat we

 • decennialang verliesgevende activiteiten uitvoeren
 • een monopolie optuigen
 • failliet gaan
 • louche praktijken erop nahouden (naar de huidige maatstaven) zoals piraterij, oorlog voeren, belangenverstrengeling en handelen met voorkennis.

Dit was de werkelijkheid van de VOC zoals uitgebreid beschreven op de website van het VOC-Kenniscentrum.

Het beeld

Ik neem aan dat Jan Peter Balkenende meer doelde op het beeld dat iedereen heeft van de VOC.

Mijn beeld daarvan is een organisatie die

 • ambitieus is;
 • ondernemend is;
 • stoutmoedig is; en
 • proactief is.

Welke organisatie wil dit nu niet?

VOC-mentaliteit in organisaties

Helaas zijn er in de praktijk weinig grote organisaties die ook maar in de buurt komen van het ideaalbeeld dat veel mensen van het VOC hebben.

Hoe werken veel grote organisaties?

In veel grote organisaties vind je

 • Hiërarchie. Niet alleen doelen, maar ook de te volgen werkwijze, de beschikbare middelen en dergelijke worden van bovenaf opgelegd.
 • Bureaucratie. Er lijkt een gebrek aan vertrouwen te heersen waardoor er weinig wordt gedelegeerd, veel regeltjes zijn en medewerkers weinig mandaat hebben.
 • Sturing op geld (kosten / baten). Er wordt sterk op geld gestuurd zodat er geen project komt als er geen financieel positieve business case is. Budget wordt altijd uit genut omdat het anders het jaar erop omlaag gaat. Je wordt zo ongeveer onder curatele geplaatst als je boven je budget gaat.
 • Korte termijn blik. De business case moet vaak aangeven dat binnen een jaar een positief financieel resultaat wordt bereikt anders gaat het project niet door.
 • Weinig autonomie. Relatief onbenullige zaken worden in hogere regionen beslist.
 • Geen risico nemen. Dit uit zich doordat mensen liever geen beslissing nemen dan een foute. Op een foute beslissing kunnen ze namelijk worden afgerekend, maar op een beslissing die ze niet nemen niet. Relatief veel medewerkers zitten de tijd tot hun pensioen uit.
 • Brandjes blussen. Een gevolg van een aantal van bovenstaande punten is dat deze organisaties continu bezig zijn met brandjes blussen. Een paar keer per jaar heerst er wel een grotere crisis op een afdeling.

Gelukkig werken niet alle organisaties zo, zeker kleine organisaties zijn vaak veel daadkrachtiger.

Voor de meeste grote organisaties zijn in mijn waarneming minimaal een aantal van deze punten in hoge mate van toepassing. In sommige organisaties zijn veel van bovenstaande punten van toepassing. Toch vind je in alle grote organisaties mensen die actief zijn en streven naar verbetering.

Wil een organisatie werken volgens de VOC mentaliteit?

Als je het rijtje eigenschappen van de VOC mentaliteit ziet dan vermoed ik dat veel organisaties zeggen de VOC mentaliteit te willen omarmen. Ik denk echter dat de meeste organisaties gaan terugkrabbelen als ze de concrete stappen zien die moeten worden genomen.

Hoe bereikt een organisatie de VOC mentaliteit?

De VOC had de volgende kenmerken die volgens mij later leidde tot de punten die ik hierboven de VOC mentaliteit heb genoemd.

Geen alleenheersers

Geen enkele kamer (dit is effectief een stad) had de absolute meerderheid. Niemand had de absolute meerderheid, wat het ontstaan van alleenheersers (grotendeels) voorkomt.

Dit heeft als nadeel dat er meerderheden moeten worden gezocht, dus dat doorlooptijden van besluiten lang zijn. Aangezien de VOC het enkele eeuwen heeft uitgehouden is het voorkomen van tunnelvisie (alleenheerser) blijkbaar belangrijker dan de snelheid van de beslissingen. Natuurlijk was dit een tijd waarin communicatie verschrikkelijk traag verliep. Een bericht uit een buitenlandse vestiging kon er wel een jaar over doen om bij de bestuurders te komen. Op zo'n reistijd maakt een maand overleggen dan niet meer zoveel uit.

Delegeren

Afstanden waren groot. Beter gezegd de reisduur, ook die van berichten, was lang. Dit is tegenwoordig anders.

Door de lange reisduur werd er noodgedwongen veel verantwoordelijkheid gedelegeerd. Medewerkers hadden veel beslissingsbevoegdheid. Als een gezant in China aan het onderhandelen is dan kan er natuurlijk niet voor ieder onderhandelingspunt een jaar gewacht worden op antwoord.

Grote investeringen.

De investering in nieuwe schepen en dergelijke was enorm. Gezien de ambitie van het VOC was dit ook nodig. Bij grote ambities hoort veel budget.

Lange termijn blik.

Veel organisaties kijken niet veel verder dan 1 tot 3 jaar vooruit. Om de wereldhandel te domineren was een veel langere termijn nodig, het VOC nam die tijd. Grote ambities betekent er veel tijd voor nemen.

Risico nemen.

Grote ambities vereisen het nemen van veel risico. Het VOC was duidelijk bereid zeer grote risico's te nemen. Het zal duidelijk zijn dat er zeker in de beginjaren een grote kans was op faillissement. De kosten konden tegenvallen en de opbrengsten waren in hoge mate onzeker.

Durft u het aan om VOC te worden?

Abits is geen specialist op het gebied van organisatiekunde, er zijn anderen die hier veel beter in zijn. Abits heeft echter wel enorm veel kennis en ervaring met automatiseringsprojecten en in de huidige tijd heeft u deze nodig. Abits heeft bevendien wel de VOC-mentaliteit.

Zowel binnen de eigen organisatie als bij klanten

 • neemt Abits verantwoordelijkheid
 • is Abits proactief
 • heeft Abits een lange termijn blik
 • neemt Abits verantwoorde risico's
 • is Abits bereid te investeren in tijd en geld
 • werkt Abits goed binnen zelfsturende teams

Waardering: 1 van 5.

Stemmen: 0

Gemaakt: 2015-09-12

Gepubliceerd:

Gewijzigd: 2015-11-27

Gepubliceerd door: Abits B.V.

Foto van Etienne Moerman

Inspiratie gekregen? Deel dit artikel