Sinds 2005

Betere ICT, betere bedrijfsprocessen

Zijn wijzigingen in een project taboe?

Voor een project is een business case opgesteld, een projectplan, financiering en projectmedewerkers zijn geregeld. Dan wordt gevraagd om een wijziging van de projectfunctionaliteit. Wie wordt daar nu blij van?

Moeten we wijzigingen in projectfunctionaliteit weigeren?

Het is vervelend om wijzigingen in projectfunctionaliteit uit te voeren. Deze wijzigingen staan namelijk niet in het oorspronkelijk projectplan en ook niet in de business case. Deze beide documenten moeten mogelijk op de wijziging worden aangepast.

Bovendien liggen er vaak contractafspraken waarin de op te leveren functionaliteit staat beschreven. Hiervan afwijken betekent open breken van het contract of onduidelijkheid over de kosten, de risico's en het acceptatieproces.

Nieuw in te vullen contract

De projectbeheersing wordt moeilijker doordat er onduidelijkheid is ontstaan met betrekking tot de planning en de op te leveren functionaliteit, het risico, de verantwoordelijkheden en het acceptatieproces.

De “scope creep” die door deze wijzigingen optreedt kan leiden tot overschrijding van het budget en de opleverdatum. Projectmanagement methoden als Prince 2 wijzen daarom op het belang van “change control” processen.

Moeten we wijzigingen in projectfunctionaliteit omarmen?

Agile methoden als Scrum staan minder afwijzend tegenover wijzigingen. Integendeel onder het motto “Embrace change” omarmen ze wijzigingen in projectfunctionaliteit juist. Het belangrijkste argument hiervoor is dat het beter is om functionaliteit te leveren waar de opdrachtgever wat aan heeft (ook al is het niet afgesproken) dan om functionaliteit te leveren die wel is afgesproken maar waar de opdrachtgever niets aan heeft.

In het verleden waren opdrachtgevers ontevreden omdat het moeilijk was om de IT-afdeling (het rekencentrum) te overtuigen van nut en noodzaak van wijzigingen. Lukte dat uiteindelijk dan werden langlopende en dure projecten gestart. Niet zelden was het resultaat iets dat niet beoogd was of was de situatie zodanig gewijzigd dat de gevraagde wijziging achterhaald was.

Schildpadden in het wild

De ontevredenheid hierover adresseren Agile methoden door wijzigingen te omarmen. De opdrachtgever wordt (hopelijk) blij van het uitvoeren van de wijzigingen. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het verleden.

Er moet echter nog steeds gewaakt worden voor “scope creep”. Verder moeten wijzigingen relevant zijn voor de opdrachtgever. Dit mag indirect, maar relevantie is essentieel. Agile methoden adresseren dit via de "product owner".

Agile methodes zetten bewust flexibiliteit in om complexiteit beter beheersbaar te maken.

Wijzigingen met gezond verstand

Met de opkomst van Agile methoden is veel verbeterd. Er is echter nog ruimte voor verdere verbetering. In plaats van blind de richtlijnen van een bepaalde Agile- of projectmanagement methode te volgen is het beter om de risicolijstjes van enkele methodieken in de gaten te houden.

Verder moeten contracten flexibeler worden ingericht zodat de projectleider en opdrachtnemer geen reden meer hebben om niet gewenste functionaliteit te bouwen omdat het in het contract staat.

Waardering: 1 van 5.

Stemmen: 0

Gemaakt: 2016-01-20

Gepubliceerd:

Gewijzigd: 2016-01-20

Gepubliceerd door: Abits B.V.

Foto van Etienne Moerman